Detaliile cărții

Iov 42

Smerirea şi căinţa lui Iov.

1. Atunci Iov I-a răspuns DOMNULUI:

2. „Ştiu că Tu poţi face orice lucru şi că nimic nu poate împiedica planurile Tale.

3. Tu ai întrebat: «Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul vorbind fără să cunoască?» Într-adevăr am spus lucruri pe care nu le-am înţeles, lucruri prea minunate pentru mine, pe care nu le-am cunoscut.

4. Tu ai zis: «Ascultă şi voi vorbi! Te voi întreba şi Mă vei învăţa.»

5. Urechea mea a auzit despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.

6. De aceea îmi e ruşine de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.“

7. După ce DOMNUL i-a spus aceste cuvinte lui Iov, DOMNUL i-a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, căci nu aţi vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov.

8. De aceea, ia acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere de tot pentru voi; robul Meu să se roage pentru voi şi Eu voi primi rugăciunea lui şi nu vă voi face după nebunia voastră. Căci nu aţi vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov.“

9. Astfel Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naamat au făcut ceea ce le-a zis DOMNUL. Şi DOMNUL a primit rugăciunea lui Iov.

10. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, DOMNUL i-a dat din nou bunăstare; i-a dat de două ori mai mult decât a avut înainte.

11. Toţi fraţii şi surorile sale şi oricine l-a cunoscut înainte au venit şi au mâncat cu el în casa sa. I-au arătat compasiune şi l-au mângâiat sufleteşte pentru tot necazul pe care l-a adus DOMNUL asupra lui. Fiecare i-a dat câte un chesita şi un inel de aur.

12. DOMNUL a binecuvântat zilele din urmă ale lui Iov mai mult decât începutul său. El a avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de boi şi o mie de măgari.

13. A avut şapte fii şi trei fiice.

14. Celei dintâi i-a dat numele Iemima, celei de-a doua Cheţia şi celei de-a treia Cheren-Hapuch.

15. În toată ţara nu erau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a dat o moştenire împreună cu fraţii lor.

16. Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani. El a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la a patra generaţie.

17. Iov a murit bătrân şi sătul de zile.