Detaliile cărții

Iov 41

1. Poţi tu prinde leviatanul cu undiţa sau îi poţi lega limba cu o funie?

2. Poţi să-i treci o funie prin nări sau să-i străpungi falca cu un cârlig?

3. Îţi va face el multe rugăminţi, îţi va vorbi el cu glas dulce?

4. Va încheia un legământ cu tine, ca să te slujească întotdeauna?

5. Te vei juca tu cu el precum cu o pasăre sau îi vei pune lesă ca să-l ai pentru fetele tale?

6. Fac negustorii comerţ cu el? Este împărţit el între comercianţi?

7. Îi vei acoperi pielea cu harpoane sau capul cu căngi?

8. Dacă vei pune mâna pe el, îţi vei aduce aminte de luptă şi nu o vei mai face a doua oară!

9. Orice speranţă de a-l prinde e o înşelătorie. Numai când îl vezi, eşti deja îngrozit!

10. Nimeni nu are curajul să-l întărâte. Cine atunci Mi s-ar putea împotrivi?

11. Cine Mi-a dat vreodată ceva, ca Eu să trebuiască să-i dau înapoi? Totul de sub ceruri Îmi aparţine.

12. Nu voi înceta să vorbesc despre mădularele lui, despre puterea lui cea mare sau despre minunata lui întocmire.

13. Cine-i poate scoate haina? Cine poate pătrunde între fălcile lui?

14. Cine ar îndrăzni să deschidă poarta gurii sale? Dinţii ce o înconjoară sunt de temut.

15. Spatele lui e făcut din şiruri de scuturi, legate strâns împreună;

16. fiecare e aşa apropiat de celălalt, încât nici aerul nu poate trece printre ele.

17. Sunt unite unele cu altele, se ţin împreună şi nu pot fi despărţite.

18. Strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca pleoapele zorilor.

19. Din gura lui ies torţe aprinse; el scapără scântei de foc.

20. Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe pe un foc de uscături.

21. Suflarea lui aprinde cărbunii şi gura lui aruncă flăcări.

22. În grumaz îi stă puterea şi înaintea lui merge groaza.

23. Straturile cărnii sale se ţin împreună, sunt ca turnate pe el, de neclintit.

24. Pieptul îi este tare ca piatra, tare ca piatra de moară de dedesubt.

25. Când el se ridică, cei puternici tremură; groaza lui îi pune pe fugă.

26. Deşi sabia îl atinge, nu îi face nimic, la fel nici suliţa, săgeata sau lancea.

27. Pentru el fierul e ca paiul şi bronzul ca lemnul putred.

28. Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele aruncate cu praştia sunt ca pleava,

29. buzduganul e pentru el ca un pai; râde la şuieratul suliţei.

30. Dedesubtul lui arată ca un strat de cioburi ascuţite; lasă în noroi o urmă ca o grapă trasă.

31. Face adâncul să fiarbă ca un cazan, face marea să clocotească ca un vas cu untdelemn.

32. Lasă o urmă luminoasă după el, de parcă adâncul ar avea plete albe.

33. Nu este nimic pe pământ ca el, este făcut să fie fără frică.

34. Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împărat peste cele mai mândre.“