Detaliile cărții

Iov 40

1. DOMNUL i-a mai zis lui Iov:

2. „Cel ce se ceartă cu Cel Atotputernic Îi va da Lui învăţătură? Acela care Îl mustră pe Dumnezeu trebuie să-I răspundă!“

3. Atunci Iov I-a răspuns DOMNULUI:

4. „Iată, eu sunt neînsemnat! Ce-aş putea să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.

5. Am vorbit o dată şi nu voi răspunde; de două ori, dar nu voi mai zice nimic.“

6. DOMNUL i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii astfel:

7. „Încinge-ţi mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb şi tu să Mă înveţi.

8. Vei nesocoti oare dreptatea Mea? Mă vei condamna pentru a te îndreptăţi tu?

9. Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi poate tuna glasul tău ca al Lui?

10. Împodobeşte-te cu măreţie şi cinste, îmbracă-te cu frumuseţe şi slavă.

11. Varsă-ţi şuvoiul mâniei tale, uită-te la toţi cei mândri şi umileşte-i.

12. Uită-te la toţi cei mândri şi doboară-i, zdrobeşte-i pe cei răi acolo unde stau,

13. ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, îngroapă-le faţa în întuneric.

14. Şi Eu voi recunoaşte atunci că mâna ta dreaptă te poate salva.

15. Uită-te la behemot, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie; mănâncă iarbă ca un bou.

16. Tăria lui stă în şalele lui şi puterea în muşchii pântecelui său.

17. Îşi îndoaie coada ca un cedru; tendoanele coapselor sale sunt întreţesute,

18. oasele îi sunt ţevi de bronz, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.

19. El este cel mai mare între lucrările lui Dumnezeu. Cel Ce l-a făcut se apropie de el cu sabia.

20. Căci munţii îi dau hrană acolo unde se joacă animalele sălbatice.

21. Se culcă sub lotus, între trestii şi în mlaştină.

22. Lotusul îl acoperă şi-i ţine umbră, sălciile râului îl înconjoară.

23. Dacă râul creşte, el nu se teme, stă liniştit chiar dacă Iordanul se năpusteşte asupra gurii lui.

24. Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în ochi sau îi poţi străpunge nasul într-o cursă?