Detaliile cărții

Iov 38

Răspunsul Domnului.

1. DOMNUL i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii:

2. „Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul, vorbind fără să cunoască?

3. Încinge-ţi mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb şi tu să Mă înveţi.

4. Unde erai când am aşezat temeliile pământului? Spune-mi dacă ştii!

5. Cine i-a hotărât măsurile? Ştii? Cine a întins sfoara de măsurat peste el?

6. Pe ce îi sunt sprijinite temeliile şi cine i-a pus piatra din capul unghiului,

7. atunci când stelele dimineţii cântau împreună şi toţi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie?

8. Cine a închis marea cu porţi, când a ţâşnit din pântece,

9. când i-am făcut îmbrăcăminte din nori şi am înfăşat-o în întuneric gros,

10. când i-am pus hotare, zăvoare şi porţi,

11. când i-am zis: «Până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale!»?

12. Ai poruncit tu vreodată dimineţii sau ai arătat zorilor locul lor,

13. ca să prindă pământul de margini şi să-i scuture pe cei răi de pe el?

14. Pământul ia forma lutului sub o pecete; înfăţişarea lui este ca cea a unei haine.

15. Lumina este luată de la cei răi şi braţul lor cel ridicat este zdrobit.

16. Ai fost tu la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin adâncurile ei?

17. Ţi-au fost arătate porţile morţii sau ai văzut tu porţile întunericului?

18. Pricepi tu cât de larg este pământul? Vorbeşte dacă ştii toate aceste lucruri.

19. Unde este calea către locuinţa luminii şi unde este locuinţa întunericului?

20. Poţi să le duci tu la hotarul lor şi cunoşti tu căile către casa lor?

21. Cu siguranţă, ar trebui să ştii, căci doar erai deja născut! Şi numărul zilelor tale este mare!

22. Ai intrat tu în cămările zăpezii sau ai văzut tu cămările grindinei,

23. pe care Eu le-am păstrat pentru vreme de necaz, pentru ziua de luptă şi de război?

24. Unde este calea către locul de unde iese fulgerul? De unde este împrăştiat vântul de răsărit pe pământ?

25. Cine deschide o cale pentru ploaie şi o cărare pentru trăsnet,

26. ca să ude pământul nelocuit, deşertul în care nu trăieşte nimeni,

27. ca să adape pământul pustiit şi să facă să încolţească iarba?

28. Are ploaia tată? Sau cine dă naştere picăturilor de rouă?

29. Din care pântece iese gheaţa şi cine naşte bruma cerului

30. când apele se fac tari ca piatra şi când îngheaţă faţa adâncului?

31. Poţi tu lega lanţul Pleiadelor sau poţi să dezlegi frânghiile Orionului?

32. Poţi face să răsară constelaţiile la vremea lor sau poţi să călăuzeşti Ursul cu puii săi?

33. Cunoşti tu legile cerului? Poţi hotărî stăpânirea Lui asupra pământului?

34. Poţi să-ţi înalţi glasul până la nori şi să te acoperi cu un şuvoi de apă?

35. Poţi tu trimite fulgere ca astfel ele să plece? Îţi spun ele: «Iată-ne»!

36. Cine a pus înţelepciunea în locuri lăuntrice şi a dat pricepere minţii?

37. Cine are înţelepciune să numere norii? Cine poate vărsa burdufurile cerurilor,

38. pentru ca praful să se facă noroi şi bulgării de pământ să se lipească laolaltă?

39. Poţi tu vâna prada pentru leoaică sau poţi să potoleşti pofta leilor tineri,

40. când stau ghemuiţi în viziunile lor sau când stau la pândă în culcuşul lor?

41. Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă către Dumnezeu şi rătăcesc din lipsă de hrană?