Detaliile cărții

Iov 25

A treia cuvântare a lui Bildad.

1. Atunci Bildad din Şuah i-a zis:

2. „Domnia şi veneraţia sunt ale Lui! El face pace în înălţimile cerului Său.

3. Cine-I poate număra oştirile? Peste cine nu răsare lumina Sa?

4. Cum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu? Cum poate fi curat cel născut din femeie?

5. Dacă nici luna nu e strălucitoare şi nici stelele nu sunt curate înaintea Sa,

6. cu atât mai puţin un om, care nu e decât o larvă şi fiul omului, care nu e decât un vierme.“