Detaliile cărții

Iov 23

Răspunsul lui Iov.

1. Iov a răspuns:

2. „Şi azi plângerea mea este amară! În ciuda geamătului meu, mâna Lui mă apasă greu.

3. O! de-aş şti unde să-L găsesc, de m-aş putea apropia de locuinţa Lui!

4. Mi-aş aduce cauza înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi.

5. Aş afla ce mi-ar răspunde şi aş înţelege ce mi-ar spune.

6. Mi se va opune oare cu marea Sa putere? Nu! El va asculta când Îi vorbesc.

7. Un om drept îşi poate aduce cauza înaintea Lui şi voi fi eliberat pentru totdeauna de Judecătorul meu.

8. Dacă m-aş duce spre răsărit, El nu e acolo, dacă aş merge spre apus, nu-L voi găsi.

9. Când El lucrează în nord, nu-L zăresc, când se întoarce spre sud, nu-L pot vedea.

10. Dar El ştie calea pe care o urmez; când mă va încerca voi ieşi ca aurul.

11. Piciorul meu a urmat îndeaproape paşii Săi, m-am ţinut de calea Sa, fără să mă abat de pe ea.

12. Nu m-am îndepărtat de porunca buzelor Sale. Am adunat cuvintele gurii Sale.

13. Dar El rămâne Acelaşi; cine I se poate împotrivi? El face ce-I doreşte sufletul.

14. El va împlini ce a hotărât pentru mine şi va mai face multe altele.

15. De aceea mă înspăimânt înaintea Lui; sunt îngrozit când mă gândesc la toate acestea.

16. Dumnezeu mi-a înfricoşat inima, Cel Atotputernic m-a înspăimântat.

17. Totuşi nu sunt nimicit de întuneric, de întunericul gros care-mi acoperă faţa.