Detaliile cărții

Iov 22

A treia cuvântare a lui Elifaz.

1. Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

2. „Poate un om să-i fie de folos lui Dumnezeu? Chiar cel mai înţelept Îi poate sluji la ceva?

3. Ce bucurie are Cel Atotputernic dacă trăieşti drept? Ce câştigă El dacă sunt curate căile tale?

4. Pentru evlavia ta te mustră El şi intră la judecată cu tine?

5. Nu e mare răutatea ta? Nu sunt fără sfârşit nedreptăţile tale?

6. N-ai luat tu garanţii de la fraţii tăi fără temei? Ai despuiat oameni de îmbrăcămintea lor.

7. N-ai dat apă celui însetat şi n-ai vrut să dai pâine celui flămând,

8. deşi erai un om puternic şi ţara era a ta, erai un om onorat; trăiai în ea.

9. Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale şi ai zdrobit puterea celor fără tată.

10. De aceea eşti înconjurat de curse şi eşti cuprins brusc de spaimă.

11. De aceea e atât de întuneric, că nu poţi vedea şi te acoperă un şuvoi de ape.

12. Nu este Dumnezeu în înălţimile cerului? Priveşte cât de măreţe sunt cele mai înalte stele!

13. Totuşi tu zici: «Ce ştie Dumnezeu? Poate El judeca prin întunericul adânc?

14. Nori groşi Îl înfăşoară şi astfel nu ne vede, atunci când El umblă pe bolta cerului.»

15. Te vei ţine de calea veche pe care au urmat-o cei răi?

16. Ei au fost smulşi înainte de vreme; temelia le-a fost spălată de un şuvoi de apă.

17. Ei I-au zis lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi! Ce ne poate face Cel Atotputernic?»

18. Totuşi El le-a umplut casele de bunătăţi. Dar departe de mine sfatul celor răi!

19. Cei drepţi văd căderea lor şi se bucură şi cel nevinovat râde de ei, zicând:

20. «Duşmanii noştri sunt nimiciţi, focul le mistuie bogăţia!»

21. Supune-te Lui şi fă pace cu El şi aşa vei avea parte de bine.

22. Primeşte învăţătura din gura Sa, aşterne-ţi în inimă cuvintele Lui.

23. Dacă te întorci la Cel Atotputernic, vei fi repus în drepturi; dacă izgoneşti răutatea departe de cortul tău,

24. dacă vei arunca aurul în ţărână şi aurul de Ofir în albia pâraielor,

25. dacă Cel Atotputernic va fi aurul tău şi argintul tău cel mai preţios,

26. atunci te vei bucura în Cel Atotputernic şi-ţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.

27. Te vei ruga Lui şi El te va auzi şi tu îţi vei ţine juruinţele.

28. Ce vei hotărî se va împlini, lumina va străluci pe căile tale.

29. Când oamenii sunt smeriţi Tu spui: «Să fie ridicaţi!» El va izbăvi pe cel cu privirea plecată.

30. El va elibera chiar şi pe cei vinovaţi; ei vor scăpa datorită curăţiei mâinilor tale.“