Detaliile cărții

Iov 20

A doua cuvântarea a lui Ţofar.

1. Atunci Ţofar din Naamat i-a zis:

2. „Gândurile mele mă silesc să-ţi răspund, pentru că sunt tare frământat.

3. Am auzit o mustrare care mă umple de ruşine şi duhul meu mă face să răspund prin priceperea mea.

4. Nu ştii că încă din vechime, de când a fost pus omul pe pământ,

5. veselia celui rău e scurtă şi bucuria celui nelegiuit ţine pentru o clipă?

6. Chiar dacă trufia lui se înalţă până la cer şi capul lui atinge norii,

7. va pieri pentru totdeauna, la fel ca murdăria lui; iar cei ce l-au văzut vor întreba: «Unde este?»

8. Va fugi ca un vis, nu va mai putea fi găsit, va pieri ca o vedenie de noapte.

9. Ochiul care l-a văzut nu-l va mai vedea; locul său nu se va mai uita la el niciodată.

10. Copiii săi vor căuta bunăvoinţa celui sărac; mâinile lui vor da înapoi bogăţia sa.

11. Oasele lui, odată pline de puterea tinereţii, vor şedea cu el în ţărână.

12. Deşi răutatea este dulce în gura sa şi el o ascunde sub limbă,

13. deşi nu vrea s-o lase să plece şi o ţine în gură,

14. mâncarea i se va strica în stomac, va fi pentru el ca veninul unui şarpe.

15. El va da afară bogăţiile pe care le-a înghiţit; Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16. El va suge otravă de şarpe; limba viperei îl va ucide.

17. Nu se va mai bucura de pâraie, de râuri de miere şi lapte.

18. El va da înapoi, neatins, câştigul său şi nu se va bucura de câştigul negoţului său,

19. pentru că l-a asuprit şi l-a lăsat lipsit pe cel sărac şi a luat cu forţa case pe care nu le-a zidit.

20. Este nesăţios în lăcomia lui. Comoara sa nu poate însă să-l salveze.

21. Nu i-a rămas nimic să mai mănânce, de aceea bunăstarea lui nu va dura.

22. În mijlocul belşugului va fi în necaz; toată puterea nenorocirii se va năpusti asupra lui.

23. Când îşi va fi umplut pântecele, Dumnezeu Îşi va trimite mânia împotriva lui şi îl va atinge cu o ploaie de lovituri.

24. Deşi fuge de o armă de fier, o săgeată de bronz îl va străpunge.

25. El şi-o va smulge din spate; va străluci când va ieşi din fierea lui. Spaimele îl vor cuprinde.

26. Întunericul deplin e pregătit pentru bogăţiile lui. Un foc neaprins de nimeni le va mistui şi va distruge ce a rămas în cortul lui.

27. Cerurile vor arăta nedreptatea lui şi pământul se va ridica împotriva lui.

28. Câştigul casei sale se va pierde, va fi dus de ape în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29. Aceasta este partea dată de Dumnezeu celui rău, moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.“