Detaliile cărții

Iov 18

A doua cuvântare a lui Bildad.

1. Atunci Bildad din Şuah i-a zis:

2. „Când vei înceta să mai vorbeşti? Vino-ţi în fire! şi vom putea vorbi!

3. De ce suntem priviţi ca nişte vite? De ce suntem proşti în ochii tăi?

4. Pentru tine, care te sfâşii în mânia ta, să fie uitat pământul? Sau să fie mutate stâncile din locul lor?

5. Cu siguranţă, lumina celui rău se va stinge şi flacăra focului său nu va străluci.

6. În cortul lui lumina este întuneric, se stinge candela deasupra lui.

7. Puterea paşilor săi e slăbită. Propriile-i planuri îl trântesc la pământ.

8. Picioarele îl împing în laţ şi el umblă deasupra unei capcane.

9. O cursă îl prinde de călcâi, o prinzătoare îl ţine tare.

10. Un laţ în care cade prins este ascuns în pământ, o cursă este pe cărarea lui.

11. Spaime se năpustesc asupra lui din toate părţile şi-l urmăresc la fiecare pas.

12. Puterea lui e slăbită de foame, nenorocirea e pregătită pentru momentul căderii lui.

13. Ele îi mănâncă părţi din piele; întâiul născut al morţii îi mănâncă mădularele.

14. E smuls din siguranţa cortului său şi e târât spre împăratul spaimelor.

15. În cortul său locuieşte focul şi pucioasă este presărată peste locuinţa lui.

16. Jos i se usucă rădăcina, iar sus i se ofilesc ramurile.

17. Amintirea lui e ştearsă de pe pământ; nu mai are nici un nume pe întinderea ţării.

18. E tras de la lumină în întuneric şi este alungat din lume.

19. El nu mai lasă nici moştenitori, nici urmaşi şi nici vreo altă rămăşiţă acolo unde a trăit.

20. Oamenii din apus sunt uimiţi de soarta lui; oamenii din răsărit sunt cuprinşi de groază.

21. Aşa este locuinţa celui nelegiuit, aşa este locul celui ce nu-L cunoaşte pe Dumnezeu.“