Detaliile cărții

Iov 16

Răspunsul lui Iov.

1. Iov a răspuns:

2. „Am auzit multe lucruri ca acestea! Sunteţi cu toţii nişte mângâietori jalnici!

3. Când se vor termina toate aceste vorbe în vânt? Sau ce îţi dă imbold când răspunzi?

4. Şi eu aş putea vorbi ca voi, dacă aţi fi în locul meu. Aş ţine cuvântări alese împotriva voastră şi aş da din cap înaintea voastră.

5. Dar gura mea v-ar încuraja, iar mângâierea buzelor mele v-ar alina.

6. Totuşi dacă vorbesc, nu mi se micşorează durerea, iar dacă tac, aş fi eu alinat?

7. Dar acum Tu m-ai lăsat fără puteri, mi-ai distrus toată casa,

8. m-ai apucat şi toate acestea stau ca mărturie. Slăbiciunea mea se ridică şi mă învinuieşte.

9. El mă sfâşie şi mă duşmăneşte în mânia Lui, scrâşneşte din dinţi împotriva mea. Duşmanul mă străpunge cu privirea lui.

10. Oamenii deschid gura să mă batjocorească, mă bat peste obraji cu dispreţ şi se unesc împotriva mea.

11. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celui nelegiuit şi mă aruncă în braţele celor răi.

12. Eram în pace, dar El m-a scuturat, m-a prins de ceafă şi m-a zdrobit; m-a luat drept ţintă.

13. Arcaşii Lui m-au înconjurat. El îmi străpunge rărunchii fără milă şi-mi varsă fierea pe pământ.

14. Mă frânge bucată cu bucată, se năpusteşte asupra mea ca un războinic.

15. Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am îngropat fruntea în ţărână.

16. Faţa îmi este roşie de plâns şi pleoapele îmi sunt acoperite de întuneric,

17. deşi în mâinile mele nu este răutate şi rugăciunea mea este curată.

18. Pământule, nu-mi acoperi sângele! Vaietul meu să nu găsească loc de odihnă!

19. Chiar acum martorul meu este în cer; apărătorul meu este în înălţimi.

20. Mijlocitorul meu este prietenul meu, iar ochii mei varsă lacrimi către Dumnezeu.

21. El mijloceşte pentru un om la Dumnezeu, aşa cum vorbeşte un om în apărarea prietenului său.

22. Anii mei, puţini la număr, vor trece şi mă voi duce pe un drum fără întoarcere.