Detaliile cărții

Iov 13

1. Ochiul meu a văzut toate aceste lucruri, urechile mele au auzit şi au înţeles.

2. Ce ştiţi voi ştiu şi eu; nu sunt mai prejos decât voi.

3. Dar vreau să vorbesc Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr cauza înaintea lui Dumnezeu!

4. Voi mă amăgiţi cu minciuni, toţi sunteţi nişte doctori de nimic.

5. Mai bine aţi fi tăcut! Aşa aţi fi arătat înţelepciune.

6. Ascultaţi-mi apărarea, ascultaţi răspunsul buzelor mele!

7. Vreţi să vorbiţi cu răutate în Numele lui Dumnezeu şi să spuneţi minciuni în favoarea Lui?

8. Vreţi să-I ţineţi partea sau să fiţi apărători ai lui Dumnezeu?

9. Va fi oare bine de voi când vă va cerceta? Îl puteţi oare înşela aşa cum înşală un om pe un altul?

10. Oare nu vă va mustra El, dacă încercaţi să-I ţineţi partea pe ascuns?

11. Oare nu vă va înspăimânta măreţia Lui? Nu va cădea peste voi groaza Lui?

12. Cugetările voastre sunt proverbe de cenuşă, iar apărarea voastră e una de lut.

13. Tăceţi! şi vă voi vorbi; apoi fie ce-o fi!

14. La ce bun să-mi iau carnea în dinţi şi să-mi pun viaţa în propriile mâini?

15. Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Da, îmi voi apăra căile înaintea feţei Lui.

16. Chiar şi lucrul acesta poate fi spre scăparea mea: ştiu că cei lipsiţi de evlavie nu pot ajunge înaintea Lui.

17. Ascultaţi-mi cu atenţie cuvintele, luaţi aminte la ceea ce vreau să vă spun!

18. Mi-am pregătit apărarea; ştiu că am dreptate.

19. Cine poate să mă acuze? Dacă va face cineva lucrul acesta, atunci voi tăcea şi voi muri.

20. Dumnezeule, dă-mi doar două lucruri şi nu mă voi ascunde de faţa Ta:

21. ridică-Ţi mâna de pe mine şi nu mai lăsa groaza Ta să mă înspăimânte.

22. Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc şi răspunde-mi Tu.

23. Cât de multe sunt nedreptăţile şi păcatele mele? Arată-mi fărădelegile şi păcatul meu!

24. De ce-Ţi ascunzi faţa şi mă consideri un duşman?

25. Vrei să înspăimânţi o frunză suflată de vânt şi să urmăreşti un pai uscat?

26. Căci scrii lucruri amare împotriva mea şi mă faci să moştenesc păcatele tinereţii mele.

27. Îmi pui picioarele în butuci, îmi urmăreşti toate căile şi pui hotar paşilor mei.

28. În felul acesta trupul mi se destramă ca un lucru putred, ca o haină mâncată de molii.