Detaliile cărții

Iov 11

Cuvântarea lui Ţofar.

1. Atunci Ţofar din Naamat a luat cuvântul şi a zis:

2. „Să rămână tot acest potop de cuvinte fără răspuns şi toate aceste vorbe multe să fie o dovadă a dreptăţii?

3. Crezi că flecăreala ta va închide gura altora şi că-ţi vei bate joc de alţii fără să te mustre nimeni?

4. Tu zici: «Învăţătura mea e curată şi sunt fără pată în ochii Tăi!»,

5. dar de-ar vorbi Dumnezeu, de Şi-ar deschide gura împotriva ta

6. şi de ţi-ar arăta tainele înţelepciunii, – căci adevărata cunoaştere are două feţe, – ai şti atunci că Dumnezeu ţi-a iertat mai mult decât meriţi.

7. Poţi afla tu lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? Poţi afla tu marginea Celui Atotputernic?

8. Este puterea ta mai înaltă ca cerul? Este cunoaşterea ta mai adâncă decât Locuinţa Morţilor?

9. Întinderea lor este mai mare decât pământul şi mai largă decât marea.

10. Dacă El trece şi întemniţează şi cheamă la judecată, cine-L poate opri?

11. Pentru că El îi cunoaşte pe cei nevrednici, iar când vede El nedreptatea, oare nu va lua seamă?

12. Dar un om nesăbuit nu poate dobândi înţelepciune, după cum nici măgarul sălbatic nu se poate naşte om.

13. Dacă îţi vei îndrepta inima şi îţi vei ridica mâinile spre El,

14. dacă vei înlătura nedreptatea din mâna ta şi nu vei lăsa ca în cortul tău să locuiască răutatea,

15. atunci îţi vei putea ridica faţa şi va fi fără pată, vei fi tare şi nu te vei teme.

16. Îţi vei uita necazul şi-ţi vei aminti de ea ca de apele care au trecut.

17. Viaţa ta va fi mai strălucitoare ca amiaza şi întunericul ei va fi ca dimineaţa.

18. Vei fi plin de încredere pentru că va fi nădejde, vei fi păzit şi te vei odihni în siguranţă.

19. Te vei culca şi nimeni nu te va mai înspăimânta; mulţi vor căuta bunăvoinţa ta.

20. Dar ochii celor răi vor cădea de oboseală, orice cale de scăpare va fi pierdută pentru ei şi nădejdea lor e să-şi dea ultima suflare.“