Detaliile cărții

Iosua 4

Pietre de aducere aminte.

1. Întregul popor a traversat Iordanul. Atunci DOMNUL i-a spus lui Iosua:

2. „Alege doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie,

3. şi porunceşte-le să ia din mijlocul Iordanului, din locul unde au stat picioarele preoţilor, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi şi să le aşezaţi în locul în care veţi înnopta.“

4. Iosua a chemat doisprezece bărbaţi, pe care i-a ales dintre israeliţi, câte un bărbat din fiecare seminţie, şi le-a zis:

5. „Treceţi în faţa Chivotului DOMNULUI, Dumnezeul vostru, în mijlocul Iordanului şi fiecare din voi să ridice pe umeri o piatră, câte una pentru fiecare seminţie din Israel.

6. Acestea vor fi un semn în mijlocul vostru. Când fiii voştri vă vor întreba într-o zi despre semnificaţia acestor pietre,

7. voi să le istorisiţi cum au fost secate apele Iordanului înaintea Chivotului Legământului cu DOMNUL, atunci când acesta a traversat Iordanul. Aşadar, pietrele acestea să fie totdeauna o aducere-aminte pentru israeliţi.“

8. Israeliţii au făcut aşa cum le-a poruncit Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, aşa cum i-a spus DOMNUL lui Iosua, potrivit numărului seminţiilor lui Israel, le-au dus în locul în care urmau să înnopteze şi le-au aşezat acolo.

9. Iosua a ridicat şi el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, pe locul unde au stat picioarele preoţilor care au dus Chivotul Legământului. Ele se mai află acolo şi astăzi.

10. Preoţii care duceau Chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la împlinirea celor poruncite lui Iosua de către DOMNUL, pentru popor, potrivit cu tot ceea ce i-a poruncit Moise lui Iosua. Şi poporul s-a grăbit să traverseze.

11. După ce a traversat tot poporul, Chivotul DOMNULUI şi preoţii au trecut înaintea poporului.

12. Urmaşii lui Ruben, ai lui Gad şi ai jumătăţii seminţiei lui Manase au traversat şi ei, pregătiţi pentru luptă, în faţa israeliţilor, aşa cum le spusese Moise.

13. Aproape patruzeci de mii de bărbaţi înarmaţi au trecut, gata de luptă, înaintea DOMNULUI în câmpiile Ierihonului.

14. În ziua aceea DOMNUL l-a înălţat pe Iosua în ochii întregului Israel, şi toţi israeliţii s-au temut de el în toate zilele vieţii lui, tot aşa cum se temuseră şi de Moise.

15. Atunci DOMNUL i-a spus lui Iosua:

16. „Porunceşte-le preoţilor care duc Chivotul Mărturiei să iasă din Iordan.“

17. „Ieşiţi din Iordan!“ le-a poruncit Iosua preoţilor.

18. Şi preoţii care duceau Chivotul Legământului cu DOMNUL au ieşit din mijlocul Iordanului. În momentul în care picioarele lor au atins malul, apele Iordanului s-au reîntors în albia lor, inundând din nou ambele maluri ale Iordanului.

19. Poporul a ieşit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi şi şi-a aşezat tabăra la Ghilgal, în partea de răsărit a Ierihonului.

20. Cele douăsprezece pietre luate din Iordan au fost aşezate de către Iosua la Ghilgal.

21. El le-a zis israeliţilor: „Când urmaşii voştri îşi vor întreba părinţii într-o zi, spunând: «Ce semnificaţie au pietrele acestea?»,

22. voi să-i învăţaţi şi să le spuneţi: «Israel a traversat Iordanul acesta ca pe pământ uscat.»

23. Căci DOMNUL, Dumnezeul vostru, a secat apele Iordanului înaintea voastră ca să-l puteţi traversa, la fel cum DOMNUL, Dumnezeul vostru, făcuse la Marea Roşie, când a secat-o înaintea noastră până am traversat-o.

24. Astfel toate popoarele pământului vor cunoaşte că mâna DOMNULUI este puternică, iar voi vă veţi teme de DOMNUL, Dumnezeul vostru, în toate zilele vieţii voastre.“