Detaliile cărții

Iosua 11

Marea bătălie la apele Merom.

1. Când a auzit cele întâmplate, Iabin, regele Haţorului, a trimis soli la Iobab, regele Madonului, la regele Şimronului, la regele Acşafului,

2. la regii din regiunea de nord, care erau în zona muntoasă, în Araba, la sud de Chineret şi în zona deluroasă, la cei din Nafot-Dor, în apus,

3. precum şi la canaaniţii din partea de răsărit şi de apus, la amoriţi, la hitiţi, la periziţi, la iebusiţii din munte şi la hiviţii de la poalele Hermonului, în regiunea Miţpa.

4. Aceştia au ieşit cu toate oştirile lor, alcătuind o mulţime foarte numeroasă, ca nisipul de pe ţărmul mării şi având un mare număr de cai şi care de luptă.

5. Toţi aceşti regi au hotărât un loc de întâlnire şi astfel au venit şi şi-au aşezat tabăra la apele Meromului, ca să se lupte cu Israel.

6. Domnul i-a zis lui Iosua: „Nu tremura înaintea lor, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da pe toţi la moarte înaintea lui Israel. Cailor să le tai tendoanele, iar carelor de luptă să le dai foc.“

7. Iosua împreună cu întreaga oştire, au venit pe neaşteptate împotriva lor, lângă apele Meromului şi s-au năpustit asupra lor.

8. DOMNUL i-a dat în mâna lui Israel, care i-a învins. I-a urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot-Maim şi până în valea Miţpa, în răsărit şi i-a lovit de moarte, nelăsând nici un supravieţuitor.

9. Iosua a făcut aşa cum îi poruncise DOMNUL: a tăiat tendoanele cailor şi a ars carele de luptă.

Cuceriri făcute la miază noapte şi în cealaltă parte a ţării.

10. După aceea, Iosua s-a întors şi a cucerit Haţorul, omorându-i regele cu sabia. Odinioară Haţorul era capitala tuturor acestor regate.

11. Au nimicit întreaga populaţie care se afla în el, trecând-o prin ascuţişul sabiei, fără să lase nimic din ce avea suflare de viaţă şi au dat foc cetăţii.

12. Iosua a învins toate cetăţile acestor regi şi pe regii lor odată cu ele, trecându-le prin ascuţişul sabiei. Le-a distrus cu desăvârşire, aşa cum poruncise Moise, robul DOMNULUI.

13. Totuşi Israel nu a ars nici una din cetăţile aşezate pe coline, în afară de Haţor, care a fost ars de către Iosua.

14. Israeliţii au luat ca pradă toate lucrurile de valoare din acele cetăţi, precum şi toate animalele. Ei au nimicit însă întreaga populaţie, trecând-o prin ascuţişul sabiei şi nu au lăsat pe nimeni în viaţă.

15. Iosua a făcut aşa cum îi poruncise DOMNUL robului Său Moise şi aşa cum îi poruncise Moise lui Iosua; el nu a lăsat nimic neîmplinit din ceea ce DOMNUL îi poruncise lui Moise.

16. Iosua a cucerit astfel toată această regiune: zona muntoasă, tot Neghevul, toată regiunea Goşen, zona deluroasă, Araba şi ţinutul muntos al lui Israel cu văile lui,

17. de la muntele Halak, care se înalţă către Seir, până la Baal-Gad, în Valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. I-a învins pe toţi regii acestor ţinuturi, capturându-i şi omorându-i.

18. Războiul purtat de Iosua împotriva acestor regi a ţinut multă vreme.

19. Nu a existat nici o cetate care să fi încheiat pace cu israeliţii, în afară de hiviţii care locuiau în Ghivon. Toate celelalte cetăţi au fost cucerite prin luptă,

20. căci DOMNUL a îngăduit ca locuitorii acestora să-şi împietrească inimile şi să intre în război cu Israel pentru a fi omorâţi fără milă, nimiciţi potrivit poruncii date de DOMNUL lui Moise.

21. Tot atunci Iosua i-a atacat şi i-a nimicit şi pe anachiţii din munţi: din Hebron, din Debir, din Anab, din toată regiunea muntoasă a lui Iuda şi din toată regiunea muntoasă a lui Israel, distrugându-i împreună cu cetăţile lor.

22. Nu a supravieţuit nici un anachit, în afară de cei care au rămas în Gaza, Gat şi Aşdod.

23. Astfel, Iosua a cucerit întreaga ţară, potrivit cu tot ce-i spusese DOMNUL lui Moise. Şi Iosua i-a dat-o ca moştenire lui Israel, împărţind-o după numărul seminţiilor. Apoi ţara s-a odihnit de război.