Detaliile cărții

Ioel 3

1. «Căci iată că în zilele acelea şi în vremea aceea, când îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda şi ai Ierusalimului,

2. voi aduna toate neamurile şi le voi coborî în Valea lui Iehoşafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru moştenirea Mea, Israel, căci l-au împrăştiat printre neamuri şi Mi-au împărţit ţara.

3. Au tras la sorţi pentru poporul Meu, au dat câte un tânăr pe o prostituată şi au vândut fete pe vin pe care l-au băut.

4. Aşadar, ce aveţi voi cu Mine, Tir şi Sidon şi toate ţinuturile Filistiei? Vreţi să vă răzbunaţi pe Mine? Dacă vă răfuiţi cu Mine, atunci imediat voi întoarce faptele voastre asupra capetelor voastre!

5. Căci Mi-aţi luat argintul şi aurul şi Mi-aţi dus comorile de preţ în templele voastre.

6. Aţi vândut poporul lui Iuda şi al Ierusalimului la greci, ca să-i îndepărtaţi de hotarele lor.

7. Iată că îi voi scoate afară din locul în care i-aţi vândut şi vă voi întoarce faptele asupra capetelor voastre.

8. Îi voi vinde pe fiii şi pe fiicele voastre celor din Iuda, iar ei îi vor vinde sabeenilor, un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit.»

9. Vestiţi lucrul acesta printre neamuri: «Pregătiţi-vă de război! Ridicaţi vitejii! Toţi războinicii să se apropie şi să atace!

10. Bateţi-vă plugurile şi prefaceţi-le în săbii, iar cosoarele în suliţe! Cel slab să zică: ‘Sunt viteaz!’

11. Grăbiţi-vă, veniţi, voi, toate neamurile dimprejur şi adunaţi-vă acolo!» Coboară-Ţi vitejii, Doamne!

12. «Să fie stârnite neamurile şi să vină în Valea lui Iehoşafat, căci acolo Mă voi aşeza să judec toate neamurile dimprejur!»

13. Puneţi-vă secera în lan, căci secerişul este copt. Intraţi şi călcaţi în picioare, căci teascul este plin şi linurile se revarsă! Aşa de mare este răutatea lor!

14. Vin mulţimi peste mulţimi în valea hotărârii! Căci ziua DOMNULUI este aproape în valea hotărârii.

15. Soarele şi luna se vor întuneca, iar stelele îşi vor pierde strălucirea.

16. DOMNUL va răcni din Sion şi glasul Lui va răsuna din Ierusalim; cerurile şi pământul se vor cutremura. Dar DOMNUL va fi un adăpost pentru poporul Său, o fortăreaţă pentru israeliţi.

17. «Veţi şti astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, locuiesc în Sion, pe muntele Meu cel sfânt. Ierusalimul va fi sfânt iar străinii nu vor mai trece prin el să-l cucerească.

18. În ziua aceea, va picura must din munţi, va curge lapte din dealuri şi toate albiile din Iuda vor fi pline cu apă. Un izvor va ieşi din Casa DOMNULUI şi va uda Valea Salcâmilor.

19. Egiptul va ajunge pustiu, iar Edomul – un deşert sterp, din cauza violenţei faţă de poporul lui Iuda, în a cărui ţară au vărsat sânge nevinovat.

20. Dar Iuda va fi locuit întotdeauna, iar Ierusalimul – din generaţie în generaţie.

21. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă!» DOMNUL locuieşte în Sion!“