Detaliile cărții

Ieremia 49

1. Cu privire la amoniţi: „Aşa vorbeşte Domnul: «Oare nu mai are Israel fii? Oare nu mai are moştenitori? Atunci de ce a luat Moleh în stăpânire Gadul, iar poporul lui îi locuieşte cetăţile?

2. De aceea, vin zile, zice Domnul, când voi suna strigătul de război împotriva Rabei amoniţilor; ea va ajunge un morman de ruine şi satelor dimprejurul ei li se vor da foc. Atunci Israel îi va izgoni din ţară pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul.

3. Gemi, Heşbonule, căci Ai este distrus! Strigaţi, fiice ale Rabei! Încingeţi-vă cu saci şi bociţi; alergaţi încoace şi încolo de-a lungul zidurilor, căci Moleh se duce în captivitate, împreună cu preoţii şi conducătorii lui!

4. De ce te mândreşti cu văile tale, cu văile tale care se revarsă de-atâta belşug? O, fiică răzvrătită, tu te încrezi în bogăţiile tale şi zici: ‘Cine va veni împotriva mea?’

5. Iată, voi aduce împotriva ta groază din partea tuturor celor din jurul tău, zice Stăpânul, Domnul Oştirilor. Fiecare dintre voi va fi izgonit şi nimeni nu-i va strânge pe fugari.

6. Dar după aceea, îi voi aduce înapoi pe captivii amoniţilor, zice Domnul.»“

7. Cu privire la Edom: „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Nu mai este înţelepciune în Teman? Cei chibzuiţi nu mai au sfaturi? A putrezit oare înţelepciunea lor?

8. Întoarceţi-vă şi fugiţi! Ascundeţi-vă în peşteri adânci, voi, cei care locuiţi în Dedan, căci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea când îl voi pedepsi.

9. Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine, n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi? Dacă ar intra la tine nişte hoţi în timpul nopţii, n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?

10. Eu Însumi îl voi jefui pe Esau, îi voi descoperi toate ascunzătorile lui şi nu se va mai putea ascunde. Copiii, fraţii şi vecinii lui vor pieri, iar el nu va mai fi.

11. Lasă-ţi orfanii, căci Eu îi voi ţine în viaţă, iar văduvele tale să se încreadă în Mine.»“

12. „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că cei care nu ar fi trebuit să bea din cupă, vor ajunge să bea! Iar tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea şi tu!

13. Jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că Boţra va deveni o paragină şi o pricină de groază, de râs şi de blestem. Toate cetăţile ei vor deveni o ruină veşnică.»“

14. „Am auzit un mesaj de la Domnul. Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică: «Adunaţi-vă şi atacaţi-o! Ridicaţi-vă la luptă!»“

15. „Iată, te voi face mic între neamuri şi dispreţuit printre oameni!

16. Groaza pe care o inspiri şi aroganţa inimii tale te-au înşelat, pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii şi care stai pe vârfurile dealurilor. Chiar dacă ţi-ai înălţa cuibul precum vulturul şi de acolo te voi doborî, zice Domnul.

17. Edomul va deveni o pricină de groază; toţi cei ce vor trece pe lângă el se vor îngrozi şi vor fluiera, din cauza tuturor rănilor lui.

18. Cum au fost nimicite Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, zice Domnul, tot aşa nu va mai locui nimeni acolo; nici un om nu se va mai opri în el.

19. Iată, ca un leu care vine din desişul Iordanului împotriva unui staul trainic, aşa Mă voi repezi şi-l voi pune pe fugă pe Edom din locul unde este. Cine este cel ales de Mine ca să facă aceasta? Cine este ca Mine şi cine Mă va înfrunta? Ce păstor Îmi poate sta împotrivă?“

20. „De aceea, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului şi planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: «Cu siguranţă vor fi târâţi ca nişte oi plăpânde; cu siguranţă El le va distruge staulul.

21. La sunetul căderii lor se va cutremura pământul şi răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roşie.

22. Iată, duşmanul înaintează ca un vultur care zboară şi îşi întinde aripile deasupra Boţrei. În ziua aceea, inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.»“

23. Cu privire la Damasc: „Hamatul şi Arpadul sunt tulburate căci au auzit veşti rele. Se topesc de spaimă; sunt ca o mare învolburată care nu se mai poate potoli.

24. Damascul este descurajat. Se întoarce să fugă, dar îl cuprinde panica; îl apucă neliniştea şi durerea, ca pe o femeie în durerile naşterii.

25. De ce nu a fost abandonată cetatea aceasta renumită, cetatea bucuriei mele?

26. De aceea, tinerii ei vor cădea în pieţe şi toţi ostaşii ei vor fi reduşi la tăcere în ziua aceea, zice Domnul Oştirilor.

27. Voi da foc zidurilor Damascului şi el va mistui palatele Ben-Hadadului.“

28. Cu privire la Chedar şi la regatele Haţorului, pe care Nebucadneţar, împăratul Babilonului, le-a cucerit: „Aşa vorbeşte Domnul: «Ridicaţi-vă, înaintaţi împotriva Chedarului şi distrugeţi poporul din răsărit.

29. Luaţi-le corturile şi turmele, prădaţi-le ţesăturile, toate bunurile şi cămilele. Strigaţi-le: ‘Teroare din toate părţile!’

30. Fugiţi repede! Ascundeţi-vă în peşteri adânci, locuitori ai Haţorului, zice Domnul. Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră şi a făcut un plan împotriva voastră.

31. Ridicaţi-vă şi înaintaţi împotriva acelui neam liniştit, care locuieşte fără grijă, zice Domnul; el n-are nici porţi, nici zăvoare şi locuieşte în singurătate.

32. Cămilele lor vor deveni pradă şi mulţimea turmelor lor va fi jefuită. Îi voi împrăştia în toate vânturile pe cei care îşi rad colţurile bărbii şi voi aduce dezastrul împotriva lor din toate părţile, zice Domnul.

33. Haţorul va deveni o vizuină de şacali, un loc pustiu pe vecie. Nici un om nu va mai locui acolo şi nici un muritor nu se va mai opri în el.»“

34. Iată Cuvântul Domnului spus profetului Ieremia, cu privire la Elam, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda:

35. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Iată, voi sfărâma arcul Elamului, sursa puterii lui.

36. Voi aduce împotriva Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi împrăştia în toate vânturile acestea şi nu va fi nici un neam la care să nu ajungă cei izgoniţi ai Elamului.

37. Îi voi zdrobi pe elamiţi înaintea duşmanilor lor, înaintea celor ce vor să le ia viaţa. Voi aduce nenorocirea împotriva lor, mânia Mea cea aprigă, zice Domnul. Voi trimite după ei sabia până le voi aduce sfârşitul.

38. Îmi voi aşeza tronul în Elam şi voi nimici de acolo pe regele şi pe conducătorii lor, zice Domnul.

39. în zilele de pe urmă, îi voi aduce înapoi pe captivii Elamului, zice Domnul.»“