Detaliile cărții

Ieremia 47

1. Iată Cuvântul Domnului spus profetului Ieremia cu privire la filisteni, înainte ca Faraon să atace Gaza.

2. „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată cum se ridică nişte ape din nord; ele cresc asemenea unui torent care se revarsă. Ele inundă ţara şi tot ce cuprinde ea, cetatea şi locuitorii ei. Oamenii vor ţipa, toţi locuitorii ţării vor scoate urlete

3. la auzul tropăitului de copite a puternicilor armăsari, la zgomotul carelor duşmanilor şi la huruitul roţilor lor. Părinţii nu se vor întoarce după copiii lor, iar mâinile lor vor fi neputincioase,

4. căci vine ziua când vor fi nimiciţi toţi filistenii, când vor fi ucişi toţi supravieţuitorii care ar putea ajuta Tirul şi Sidonul. Domnul îi va nimici pe filisteni, rămăşiţa insulei Caftor.

5. Gaza va deveni pleşuvă şi Aşchelonul va fi redus la tăcere. Rămăşiţă din câmpie, până când îţi vei face singură tăieturi?»“

6. „Ah, sabie a Domnului, când te vei linişti? Întoarce-te în teaca ta! Opreşte-te şi stai liniştită!“

7. „Dar cum ar putea să stea liniştită când Domnul i-a dat poruncă să atace Aşchelonul şi coasta mării?“