Detaliile cărții

Ieremia 46

1. Iată Cuvântul Domnului spus profetului Ieremia cu privire la neamuri.

2. Cu privire la Egipt: Acesta este mesajul împotriva oştirii faraonului Neco, monarhul Egiptului, care fusese înfrântă la Carchemiş, lângă râul Eufrat, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în anul al patrulea al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

3. „Pregătiţi-vă scuturile mari şi mici şi mergeţi la luptă!

4. Călăreţi, înhămaţi caii şi încălecaţi bidivii! Staţi pregătiţi cu coifurile puse! Lustruiţi-vă suliţele şi îmbrăcaţi-vă armurile!

5. Dar ce văd? Le este frică, se retrag, vitejii lor sunt înfrânţi. Ei fug în grabă, fără să mai privească înapoi. Pretutindeni este numai teroare, zice Domnul.“

6. „Cel iute de picior nu va putea fugi, nici cel viteaz nu va putea scăpa! În partea de nord, lângă râul Eufrat, ei se împiedică şi cad.

7. Cine este acela care se înalţă ca Nilul, ale cărui ape sunt agitate ca râurile?

8. Egiptul se înalţă ca Nilul, iar apele lui sunt agitate ca râurile. El zice: «Mă voi ridica şi voi acoperi ţara, îi voi nimici cetăţile şi pe cei ce locuiesc în ele.»

9. Năpustiţi-vă, cai! Năvăliţi, care! Să iasă vitejii: cei din Cuş şi din Put care poartă scutul şi cei din Lud care trag cu arcul!

10. Ziua aceea însă va fi a Stăpânului, Domnul Oştirilor! Va fi o zi de răzbunare, în care El se va răzbuna pe duşmanii Lui. Sabia va devora, se va sătura şi se va îmbăta cu sângele lor, căci Stăpânul, Domnul Oştirilor, va aduce o jertfă în ţara din nord, lângă râul Eufrat.

11. Du-te în Ghilad şi adu balsam, fecioară, fiică a Egiptului! Degeaba îţi înmulţeşti leacurile, căci nu este vindecare pentru tine.

12. Popoarele vor auzi de ruşinea ta; strigătele tale vor umple pământul. Un viteaz se va împiedica de un altul şi vor cădea amândoi.“

13. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu i l-a spus profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să atace ţara Egiptului:

14. „Dă de ştire în Egipt şi vesteşte în Migdol. Vesteşte şi în Nof şi în Tahpanhes şi spune-le: «Ridicaţi-vă şi pregătiţi-vă, căci sabia îi devorează pe cei din jurul vostru.»

15. De ce stau vitejii tăi întinşi pe pământ? Ei nu pot sta în picioare, căci Domnul i-a aruncat la pământ.

16. Ei se vor împiedica întruna şi vor cădea unul peste altul. Vor zice: «Haidem să ne întoarcem la poporul nostru şi în ţara noastră natală, departe de sabia asupritorului!»

17. Acolo vor zice: «Faraon nu este decât un vuiet căruia i-a trecut vremea.»“

18. „Viu sunt Eu, zice Împăratul, al Cărui Nume este Domnul Oştirilor, că va veni unul care este ca Taborul printre munţi, asemenea Carmelului deasupra mării.

19. Pregăteşte-ţi lucrurile pentru exil, locuitoare – fiică a Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi părăsit şi nimeni nu va mai locui în el.

20. Egiptul este o viţea foarte frumoasă, dar un tăun vine asupra ei dinspre nord.

21. Mercenarii din rândurile lui sunt ca nişte viţei îngrăşaţi în grajd, dar şi ei se întorc şi fug, pentru că nu pot ţine piept, căci ziua nenorocirii vine peste ei, ziua când ei vor fi pedepsiţi.

22. Egiptul va sâsâi ca un şarpe care fuge, căci îl urmăreşte oştirea duşmană. Ei vin împotriva lui cu topoare, ca nişte tăietori de lemne.

23. Îi vor tăia pădurea, zice Domnul, chiar dacă este foarte deasă. Ei sunt mai numeroşi decât lăcustele şi nu pot fi număraţi.

24. Fiica Egiptului este acoperită de ruşine şi este dată în mâinile poporului din nord.“

25. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce pedeapsa împotriva lui Amon din No, împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului, împotriva zeilor şi monarhilor lui şi împotriva lui Faraon şi a celor ce se încred în el.

26. Îi voi da în mâinile celor ce caută să le ia viaţa, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului şi ale conducătorilor lui. După aceea, Egiptul va fi locuit ca în zilele de odinioară, zice Domnul.»“

27. „Dar tu, Iacov, slujitorul Meu, nu te teme; nu te înspăimânta, Israele! Căci Eu te voi elibera din teritoriul îndepărtat şi-ţi voi izbăvi urmaşii din ţara în care este captivă. Iacov se va întoarce şi va fi iarăşi liniştit şi în siguranţă şi nimeni nu-l va mai înfricoşa.

28. Nu te teme, Iacov, slujitorul Meu, căci Eu sunt cu tine, zice Domnul. Deşi voi nimici cu desăvârşire toate neamurile la care te-am alungat, pe tine nu te voi distruge de tot. Totuşi nu te voi lăsa nepedepsit, ci te voi disciplina cu dreptate.“