Detaliile cărții

Ieremia 19

Vasul zdrobit şi dărâmarea Ierusalimului.

1. Aşa vorbeşte Domnul: „Du-te şi cumpără de la un olar un vas de lut, după care ia cu tine pe câţiva din sfatul bătrânilor poporului şi din bătrânii preoţilor

2. şi du-te în valea Ben-Hinom, care este la intrarea Porţii Ciobului. Să vesteşti acolo cuvintele pe care ţi le spun.

3. Să spui astfel: «Ascultaţi Cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea.’»

4. Căci M-au părăsit, au înstrăinat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei, pe care nu-i cunoşteau nici ei, nici strămoşii lor şi nici regii lui Iuda şi au umplut locul acesta cu sânge nevinovat.

5. Au zidit înălţimi lui Baal, ca să-şi ardă copiii în foc ca arderi de tot pentru Baal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l menţionasem şi nici măcar nu-Mi trecuse prin minte.

6. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului.

7. În locul acesta voi distruge planurile lui Iuda şi ale Ierusalimului. Îi voi face să cadă ucişi de sabie înaintea duşmanilor lor, ucişi de mâna celor ce caută să le ia viaţa. Hoiturile lor le voi da hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.

8. Voi face din cetatea aceasta o groază şi o batjocură. Toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi şi vor fluiera din cauza tuturor rănilor ei.

9. Îi voi face să mănânce carnea fiilor lor şi carnea fiicelor lor. Îşi vor mânca unii altora carnea în timpul asediului şi al strâmtorării impuse asupra lor de duşmanii care caută să le ia viaţa.

10. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine

11. şi să le spui că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Voi zdrobi poporul acesta şi cetatea aceasta, întocmai cum se sparge vasul unui olar şi nu mai poate fi refăcut! Vor fi îngropaţi în Tofet, din lipsă de loc pentru îngropare.

12. Aşa voi face locului acestuia, zice Domnul, precum şi celor ce locuiesc aici. Voi face cetăţii acesteia ca şi Tofetului.

13. Casele Ierusalimului şi casele regilor lui Iuda vor fi necurate ca Tofetul, şi anume toate casele pe acoperişul cărora se ardea tămâie întregii oştiri a cerului şi se turnau jertfe de băutură altor dumnezei.»“

Închiderea lui Ieremia.

14. Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să profeţească. Apoi a stat în curtea Casei Domnului şi a zis întregului popor:

15. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste cetatea aceasta şi peste toate cetăţile din jurul ei toate nenorocirile pe care le-am vestit împotriva lor, pentru că s-au încăpăţânat să nu asculte cuvintele Mele!»“