Detaliile cărții

Ieremia 13

Prezicerea robiei.

1. Aşa mi-a vorbit Domnul: „Du-te şi cumpără-ţi un brâu de in şi pune-l în jurul coapselor, dar să nu-l înmoi în apă.“

2. Am cumpărat brâul, după Cuvântul Domnului, şi l-am pus în jurul coapselor.

3. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel:

4. „Ia brâul pe care l-ai cumpărat şi pe care-l porţi în jurul coapselor, du-te de îndată la Eufrat şi ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.“

5. M-am dus şi l-am ascuns la Eufrat, după porunca pe care mi-o dăduse Domnul.

6. După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat şi ia din acel loc brâul pe care ţi-am poruncit să-l ascunzi acolo.“

7. M-am dus la Eufrat, am săpat şi am luat brâul din locul în care-l ascunsesem; dar iată că brâul era stricat şi nu mai era bun de nimic.

8. Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

9. „Aşa vorbeşte Domnul: «Tot aşa voi distruge mândria lui Iuda şi mândria cea foarte mare a Ierusalimului.

10. Poporul acesta rău refuză să asculte de cuvintele Mele. Ei umblă în încăpăţânarea inimii lor şi merg după alţi dumnezei ca să le slujească şi să li se închine. De aceea, el va ajunge ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic.

11. După cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem şi Eu întreaga casă a lui Israel şi întreaga casă a lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, onoarea Numelui Meu, lauda Mea şi slava Mea. Dar ei nu au ascultat.»“

12. „Spune-le cuvintele acestea: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Toate burdufurile de vin trebuie umplute!’» Şi dacă ei îţi vor zice: «Nu ştim noi oare că toate burdufurile de vin trebuie umplute?»,

13. să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe regii care stau pe tronul lui David, pe preoţi, pe profeţi şi pe toţi cei ce locuiesc în Ierusalim, îi voi umple de beţie.

14. Îi voi izbi unul de altul, pe părinţi şi pe fii laolaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei şi nu mă voi îndura de ei, ci îi voi distruge.’»“

15. „Ascultaţi şi luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbeşte.

16. Daţi slavă Domnului, Dumnezeul vostru, înainte ca El să aducă întunericul, înainte să vi se clatine picioarele pe munţii întunecaţi. Voi aşteptaţi lumina, dar El o va schimba într-o umbră a morţii, o va preface într-un întuneric adânc.

17. Dacă nu-L veţi asculta, sufletul meu va plânge în ascuns pentru mândria voastră; ochii mei vor plânge şi vor vărsa lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în captivitate.“

18. „Spune regelui şi reginei-mamă: «Smeriţi-vă! Plecaţi-vă, căci v-a căzut de pe cap cununa de glorie!»

19. Cetăţile din Neghev sunt închise şi nu e nimeni să le deschidă. Întreg Iuda este dus în captivitate, este exilat în întregime.“

20. „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi-i pe cei care vin din nord! Unde este turma care-ţi fusese încredinţată, turma ta cea frumoasă?

21. Ce vei spune când Domnul va pune conducători peste tine pe cei pe care i-ai obişnuit să-ţi fie prieteni apropiaţi? Nu te vor cuprinde durerile, ca pe o femeie la naştere?

22. Tu te întrebi în inima ta: «De ce mi se întâmplă toate acestea?» Din cauza mulţimii nelegiuirilor tale ţi s-a ridicat poala hainei şi ţi-a fost dezgolit trupul.

23. Poate cuşitul să-şi schimbe pielea sau leopardul – petele? Tot aşa nici voi nu puteţi înfăptui binele, voi care sunteţi deprinşi să înfăptuiţi răul.

24. Vă voi risipi ca pleava luată de vântul pustiei.

25. Aceasta îţi este soarta, măsura ta de la Mine, zice Domnul, pentru că M-ai uitat şi te-ai încrezut în minciuni.

26. Totodată îţi voi ridica poalele peste faţă, ca să ţi se vadă ruşinea,

27. adulterele şi nechezaturile tale, desfrânările tale nelegiuite! Am văzut scârboşeniile tale de pe dealuri şi din câmpii. Vai de tine, Ierusalime! Cât timp vei mai sta în necurăţie?“