Detaliile cărții

Hagai 1

1. În al doilea an al domniei împăratului Darius, în prima zi a lunii a şasea, Cuvântul DOMNULUI le-a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, astfel:

2. „Aşa vorbeşte DOMNUL Oştirilor: «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

3. Apoi Cuvântul DOMNULUI le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

4. „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu lemn, în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

5. Acum, aşa vorbeşte DOMNUL Oştirilor: „Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!

6. Aţi semănat mult, dar aţi adunat puţin! Mâncaţi, dar tot nu vă săturaţi! Beţi, dar tot nu vă potoliţi setea! Vă îmbrăcaţi, dar tot nu vă este cald, iar plata pe care o câştigaţi o puneţi într-o pungă spartă!“

7. Aşa vorbeşte DOMNUL Oştirilor: „Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!

8. Duceţi-vă la munte, aduceţi lemne şi rezidiţi Casa, ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea şi să fiu onorat, zice DOMNUL.

9. V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aţi adunat puţin, iar când aţi adus recolta acasă, am spulberat-o! De ce? zice DOMNUL Oştirilor. Deoarece Casa Mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!

10. De aceea cerurile nu v-au mai dat roua, iar pământul nu şi-a mai dat recolta!

11. Am chemat seceta peste ţară, peste munţi şi peste grâu, peste must, peste untdelemn şi peste ceea ce rodeşte pământul, peste oameni, peste animale şi peste toată truda mâinilor voastre!“

12. Atunci Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi întreaga rămăşiţă a poporului au ascultat de glasul DOMNULUI, Dumnezeul lor, şi de cuvintele profetului Hagai, pentru că DOMNUL, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de DOMNUL.

13. Apoi Hagai, mesagerul DOMNULUI, a spus poporului mesajul DOMNULUI: „Eu sunt cu voi!“, zice DOMNUL.

14. Astfel DOMNUL a stârnit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Ei au venit şi au început lucrarea la Casa DOMNULUI Oştirilor, Dumnezeul lor,

15. în a douăzeci şi patra zi a lunii a şasea, în al doilea an al domniei împăratului Darius.