Detaliile cărții

Geneza 7

Noe intră în corabie.

1. Apoi Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în arcă, tu şi toată familia ta, pentru că am văzut că, din această generaţie, doar tu eşti drept înaintea Mea.

2. Ia cu tine şapte perechi din toate animalele curate, mascul şi femelă, şi câte o pereche din animalele necurate, mascul şi femelă.

3. Ia câte şapte perechi din păsările cerului, mascul şi femelă, ca să le ţii specia vie pe pământ,

4. pentru că, peste şapte zile, voi trimite ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe pământ toate vieţuitoarele pe care le-am făcut.“

5. Noe a făcut toate aceste lucruri aşa cum i-a poruncit Domnul.

6. Noe avea şase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ.

7. Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi, pentru ca să scape de apele potopului.

8. Dintre vitele curate şi necurate, dintre păsările şi toate animalele mici care mişună pe pământ

9. au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul şi femelă, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit lui Noe.

Potopul.

10. După şapte zile, au venit pe pământ apele potopului.

11. În al şase sutelea an al vieţii lui Noe, în a şaptesprezecea zi a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au ţâşnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis.

12. Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13. Noe, fiii săi, Sem, Ham şi Iafet, soţia sa, precum şi cele trei soţii ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeaşi zi

14. şi împreună cu ei, toate vieţuitoarele potrivit speciilor lor, toate animalele potrivit speciilor lor, toate animalele mici care mişună pe pământ, potrivit speciilor lor şi toate păsările potrivit speciilor lor – toate păsările şi toate creaturile înaripate.

15. Dintre toate creaturile care au suflare de viaţă în ele, au intrat în arca lui Noe două câte două.

16. Animalele, mascul şi femelă dintre toate creaturile, au intrat în arca lui Noe, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit acestuia; apoi Domnul l-a închis înăuntru.

17. Potopul a ţinut patruzeci de zile pe pământ; apele au crescut şi au înălţat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului.

18. Apele s-au ridicat şi au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor.

19. Apele s-au ridicat aşa de mult pe pământ, încât toţi munţii înalţi de sub cerul întreg au fost acoperiţi.

20. Apele s-au ridicat deasupra munţilor, acoperindu-i cu aproape cincisprezece coţi.

21. Toate creaturile care mişunau pe pământ au pierit: păsări, vite, animale sălbatice, toate animalele mici care mişună pe pământ şi toţi oamenii.

22. Toate creaturile de pe uscat, care aveau în nări suflare de viaţă, au murit.

23. Dumnezeu a şters de pe pământ toate vieţuitoarele: om şi vite, animale mici şi păsări ale văzduhului; toate au fost şterse de pe pământ. Doar Noe a rămas împreună cu cei care erau cu el în arcă.

24. Apele au fost mari pe pământ timp de o sută cincizeci de zile.