Detaliile cărții

Geneza 5

Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe.

1. Aceasta este cartea genealogiei lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa.

2. I-a creat bărbat şi femeie; în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om“.

3. La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set.

4. După naşterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

5. Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6. La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s-a născut Enoş.

7. După naşterea lui Enoş, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

8. Astfel, Set a trăit în total nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9. La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoş i s-a născut Chenan.

10. După naşterea lui Chenan, Enoş a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

11. Astfel, Enoş a trăit în total nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12. La vârsta de şaptezeci de ani, lui Chenan i s-a născut Mahalalel.

13. După naşterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

14. Astfel, Chenan a trăit în total nouă sute zece ani; apoi a murit.

15. La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Mahalalel i s-a născut Iared.

16. După naşterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

17. Astfel, Mahalalel a trăit în total opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18. La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, lui Iared i s-a născut Enoh.

19. După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

20. Astfel, Iared a trăit în total nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21. La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metuşelah.

22. După naşterea lui Metuşelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

23. Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat.

25. La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, lui Metuşelah i s-a născut Lameh.

26. După naşterea lui Lameh, Metuşelah a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

27. Astfel, Metuşelah a trăit în total nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28. La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, lui Lameh i s-a născut un fiu

29. căruia i-a pus numele Noe, zicând: „El ne va mângâia în munca şi truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care Domnul l-a blestemat.

30. După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

31. Astfel, Lameh a trăit în total şapte sute şapte zeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32. La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s-au născut Sem, Ham şi Iafet.