Detaliile cărții

Geneza 4

Cain şi Abel.

1. Adam a cunoscut-o pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Cain. Ea a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului.“

2. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar.

3. După o vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului,

4. iar Abel I-a adus o jertfă din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui,

5. însă spre Cain şi jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.

6. Domnul i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa?

7. Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti.“

8. Cain i-a zis fratelui său, Abel: „Haidem să ieşim la câmp!“ Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât.

Pedeapsa lui Cain.

9. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain: - Unde este fratele tău, Abel? - Nu ştiu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10. Domnul i-a zis: – Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine!

11. Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta.

12. Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta; pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor.

13. Cain I-a spus Domnului: - Pedeapsa mea este prea mare ca s-o pot purta.

14. Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe faţa pământului şi trebuie să mă ascund de faţa Ta şi să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide.

15. Domnul i-a răspuns: - Nu va fi aşa; dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori. Domnul a pus un semn pe Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.

16. Cain a plecat din prezenţa Domnului şi s-a aşezat în ţara Nod, la răsărit de Eden.

Cain şi urmaşii lui.

17. Cain a cunoscut-o pe soţia sa, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate şi a numit-o Enoh, după numele fiului său.

18. Lui Enoh i s-a născut Irad, iar Irad a fost tatăl lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael, iar Metuşael a fost tatăl lui Lameh.

19. Lameh şi-a luat două soţii: pe una o chema Ada, iar pe cealaltă – Ţila.

20. Ada l-a născut pe Iabal; el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi şi au turme.

21. Numele fratelui său era Iubal; el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira şi cu fluierul.

22. Ţila l-a născut pe Tubal-Cain, care a făcut tot felul de unelte din bronz şi fier. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23. Lameh le-a spus soţiilor sale: „Ada şi Ţila, ascultaţi-mă! Soţii ale lui Lameh, luaţi aminte la ce vă spun! Am omorât un om pentru că m-a rănit, un tânăr pentru că m-a lovit.

24. Dacă de şapte ori va fi răzbunat Cain, Lameh va fi răzbunat de şaptezeci şi şapte de ori.“

Naşterea lui Set.

25. Adam a cunoscut-o din nou pe soţia sa. Aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set, zicând: „Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaş în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain.“

26. Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoş. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.