Detaliile cărții

Geneza 32

Frica lui Iacov.

1. Iacov şi-a continuat drumul şi s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu.

2. Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!“ Şi a numit acel loc Mahanayim. u

3. Iacov a trimis înaintea lui mesageri la fratele său, Esau, în Seir, în ţinutul lui Edom,

4. poruncindu-le să-i spună stăpânului său, Esau, următoarele: „Aşa vorbeşte slujitorul tău, Iacov: «Până acum am locuit la Laban;

5. am viţei, măgari, oi, sclavi şi sclave şi am trimis acest mesaj stăpânului meu, pentru ca să găsesc bunăvoinţă la tine.»“

6. Mesagerii s-au întors la Iacov, spunând: „Ne-am dus la fratele tău, Esau, iar el vine în întâmpinarea ta cu patru sute de bărbaţi.“

7. Iacov s-a înspăimântat foarte tare şi era frământat; a împărţit în două tabere oamenii care erau cu el, oile, vitele şi cămilele,

8. gândindu-se că, dacă Esau va ataca una dintre tabere şi o va nimici, cealaltă va putea scăpa.

Rugăciunea lui Iacov.

9. Apoi Iacov s-a rugat: „Doamne, Dumnezeul tatălui meu, Avraam, şi Dumnezeul tatălui meu, Isaac, Cel Care mi-ai spus: «Întoarce-te în ţara ta, la rudele tale, pentru ca să te fac să prosperi»,

10. nu sunt vrednic de toată îndurarea şi credincioşia pe care le-ai arătat faţă de slujitorul Tău, pentru că am trecut Iordanul doar cu toiagul meu, iar acum am ajuns două tabere.

11. Scapă-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, Esau, deoarece mă tem că va veni şi ne va omorî pe mine, pe mame şi pe copii.

12. Totuşi Tu ai promis: «Te voi face să prosperi şi-ţi voi face urmaşii la fel de numeroşi precum nisipul mării care nu poate fi numărat.»“

Iacov caută să îmblânzească pe Esau.

13. El a rămas acolo peste noapte şi a pregătit din averea sa un dar pentru fratele său, Esau:

14. două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci,

15. treizeci de cămile care alăptau, împreună cu puii lor, patruzeci de vaci şi zece tauri, precum şi douăzeci de măgăriţe şi zece măgari.

16. El le-a dat sclavilor săi câte o turmă la fiecare, şi le-a spus: „Mergeţi înaintea mea şi lăsaţi o distanţă între fiecare turmă.“

17. El i-a poruncit celui dintâi: „Când îl vei întâlni pe fratele meu, Esau, iar el te va întreba: «Al cui eşti? Unde te duci? Şi ale cui sunt aceste animale dinaintea ta?»,

18. tu să-i răspunzi: «Sunt ale slujitorului tău, Iacov; sunt un dar trimis stăpânului meu, Esau, iar el însuşi vine în urma noastră.»“

19. Iacov le-a poruncit celui de-al doilea, celui de-al treilea şi tuturor celor care mânau turmele, astfel: „Să-i spuneţi acelaşi lucru lui Esau, când îl veţi întâlni.

20. Spuneţi-i, de asemenea: «Slujitorul tău, Iacov, vine în urma noastr㻓, pentru că îşi zicea: „Îl voi potoli cu darul care este înaintea mea, iar când îl voi vedea faţă în faţă, poate mă va accepta.“

21. Astfel, darul a trecut înaintea lui, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea.

22. În aceeaşi noapte, Iacov s-a sculat, şi-a luat cele două soţii, cele două sclave şi cei unsprezece copii şi a trecut vadul Iabok.

23. I-a luat, i-a trecut vadul, apoi şi-a trecut şi toată averea.

Lupta lui Iacov: Israel.

24. Iacov a fost lăsat singur şi un bărbat s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor.

25. Când bărbatul acela a văzut că nu-l poate învinge, l-a lovit la încheietura coapsei, astfel încât încheietura coapsei lui Iacov a sărit de la loc, în timp ce se lupta cu El.

26. Apoi a zis: - Lasă-Mă să plec pentru că se ivesc zorile. Dar Iacov I-a răspuns: - Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.

27. Şi El l-a întrebat: - Cum te cheamă? - Iacov, a răspuns el.

28. Atunci bărbatul acela i-a zis: - Nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai învins.

29. - Te rog, spune-mi care este Numele Tău? L-a întrebat Iacov. El i-a răspuns: - De ce Îmi ceri Numele? Şi l-a binecuvântat acolo.

30. Iacov a numit acel loc Peniel, zicând: „L-am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi viaţa mi-a fost cruţată.“

31. Răsărea soarele atunci când Iacov a plecat din Peniel şchiopătând din coapsă.

32. Până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă tendonul de la încheietura coapsei animalelor, tocmai pentru că Iacov a fost lovit în tendonul de la încheietura coapsei.