Detaliile cărții

Geneza 27

Binecuvântarea lui Esau.

1. Când a îmbătrânit şi i-au slăbit ochii, astfel încât nu mai putea să vadă, Isaac l-a chemat pe Esau, fiul său cel mare, şi i-a zis: - Fiule! - Aici sunt! a răspuns el.

2. - Eu sunt bătrân şi nu ştiu ziua morţii mele, i-a spus Isaac.

3. Deci ia-ţi armele – tolba cu săgeţi şi arcul – du-te la câmp şi adu-mi vânat.

4. Apoi pregăteşte-mi o mâncare gustoasă, aşa cum îmi place mie şi adu-mi-o să o mănânc, pentru ca să te pot binecuvânta înainte de a muri.

5. Rebeca a tras cu urechea la ceea ce Isaac i-a spus fiului său Esau. Apoi, după ce Esau a plecat la câmp ca să prindă vânat şi să-l aducă,

6. Rebeca i-a zis fiului său Iacov: - L-am auzit pe tatăl tău cerându-i fratelui tău, Esau,

7. să-i aducă vânat şi să-i pregătească o mâncare gustoasă ca să o mănânce, pentru ca să îl binecuvânteze înaintea Domnului înainte de a muri.

8. De aceea, fiule, ascultă-mă şi fă ceea ce-ţi poruncesc!

9. Du-te la turmă şi alege-mi de acolo doi iezi, ca să-i fac tatălui tău o mâncare gustoasă, aşa cum îi place lui;

10. apoi tu o vei duce tatălui tău să o mănânce, pentru ca el să te binecuvânteze înainte să moară.

11. Dar Iacov i-a răspuns mamei sale, Rebeca: - Fratele meu, Esau, este păros, iar eu am pielea netedă.

12. Dacă tatăl meu mă va pipăi, mă va considera un înşelător şi voi atrage asupra mea blestemul în locul binecuvântării.

13. - Asupra mea să cadă blestemul tău, fiule, a spus mama sa. Ascultă-mă deci! Du-te şi adu-mi iezii!

14. El s-a dus, i-a luat şi i-a adus mamei sale, iar mama sa a pregătit o mâncare gustoasă, aşa cum îi plăcea tatălui său.

15. După aceea, a luat cele mai bune haine ale fiului său cel mare, Esau, pe care le avea acasă şi l-a îmbrăcat cu ele pe fiul său cel mic, Iacov;

16. ea a pus pieile iezilor pe mâinile lui şi pe partea netedă a gâtului său.

17. Apoi i-a dat fiului său Iacov mâncarea gustoasă şi pâinea pe care le pregătise,

18. iar el s-a dus la tatăl său şi i-a zis: - Tată! - Aici sunt! a răspuns el. Care eşti, fiule?

19. - Sunt Esau, întâiul tău născut, i-a răspuns Iacov. Am făcut aşa cum mi-ai spus; acum scoală-te, şezi şi mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvântezi.

20. - Cum de l-ai găsit aşa de repede, fiule? l-a întrebat Isaac. - Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos în cale, a răspuns el.

21. Atunci Isaac i-a zis lui Iacov: - Apropie-te ca să te pot pipăi, fiule, pentru ca să-mi dau seama dacă tu eşti într-adevăr fiul meu Esau.

22. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit şi şi-a zis: „Vocea este a lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau.“

23. Nu l-a recunoscut, pentru că mâinile lui erau păroase la fel ca şi mâinile fratelui său, Esau; aşa că l-a binecuvântat.

24. Isaac l-a întrebat încă o dată: - Eşti tu într-adevăr fiul meu Esau? - Da, sunt! a răspuns Iacov.

25. Atunci Isaac a zis: - Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, pentru ca să te binecuvântez. Iacov i-a adus mâncarea, iar Isaac a mâncat; i-a adus şi vin ca să bea.

26. Apoi tatăl său, Isaac, i-a zis: - Apropie-te şi sărută-mă, fiule.

27. El s-a apropiat şi l-a sărutat; Isaac a simţit mirosul hainelor lui şi l-a binecuvântat zicând: „Mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat.

28. Dumnezeu să-ţi dea din roua cerului şi din grăsimea pământului; să-ţi dea grâu şi vin din belşug.

29. Popoare să-ţi slujească şi neamuri să se plece înaintea ta. Stăpâneşte peste fraţii tăi şi fiii mamei tale să se plece înaintea ta. Blestemaţi să fie cei care te vor blestema şi binecuvântaţi să fie cei care te vor binecuvânta!“

30. Imediat după ce Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, iar acesta a plecat dinaintea tatălui său, Isaac, fratele său, Esau, s-a întors de la vânătoare.

31. A pregătit şi el o mâncare gustoasă şi i-a adus-o tatălui său, zicând: - Tată, scoală-te şi mănâncă din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvântezi.

32. - Tu cine eşti? l-a întrebat tatăl său, Isaac. - Sunt fiul tău cel întâi născut, Esau! a răspuns el.

33. Atunci Isaac a început să tremure foarte tare şi a zis: - Atunci cine a fost cel care a prins vânat şi mi l-a adus? Din a cui mâncare am mâncat eu înainte să vii tu şi pe cine am binecuvântat? Cu siguranţă, el va fi binecuvântat.

34. Când a auzit cuvintele tatălui său, Esau a izbucnit într-un strigăt foarte puternic şi amar şi i-a spus tatălui său: - Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!

35. - Fratele tău a venit cu înşelăciune şi ţi-a luat binecuvântarea, i-a răspuns tatăl său.

36. - Nu pe bună dreptate se numeşte el Iacov? a zis Esau. M-a înşelat de două ori: mai întâi mi-a luat dreptul de întâi născut, iar acum mi-a luat şi binecuvântarea. N-ai păstrat nici o binecuvântare pentru mine? a adăugat el.

37. Isaac i-a răspuns lui Esau: - L-am rânduit drept stăpân peste tine, i le-am dat pe toate rudele sale ca slujitori şi l-am ajutat cu grâu şi vin. Ce mai pot face pentru tine, fiule?

38. - Numai o binecuvântare ai, tată? i-a zis Esau tatălui său. Binecuvântează-mă şi pe mine! Apoi şi-a ridicat glasul şi a plâns.

39. Tatăl său, Isaac, i-a răspuns: - Locuinţa ta va fi departe de grăsimea pământului şi de roua cerului de sus.

40. Vei trăi din sabia ta şi-i vei sluji fratelui tău; dar când te vei răscula, îi vei zdrobi jugul de pe gâtul tău.

Esau urăşte pe Iacov.

41. Esau l-a urât pe Iacov din cauza binecuvântării pe care tatăl său i-a dat-o şi şi-a zis: „Zilele de jale pentru tatăl meu se apropie; apoi îl voi ucide pe fratele meu, Iacov.“

42. Când a aflat de planurile lui Esau, fiul ei cel mare, Rebeca a trimis după Iacov, fiul ei cel mic, şi i-a zis: „Fratele tău, Esau, se împacă cu gândul că te va omorî.

43. De aceea, fiule, ascultă-mă! Fugi de îndată la fratele meu, Laban, în Haran

44. şi stai la el pentru o vreme, până va scădea ura fratelui tău,

45. până se va potoli mânia lui faţă de tine şi va uita ce i-ai făcut. Apoi voi trimite după tine şi te voi aduce înapoi de acolo. De ce să vă pierd pe amândoi în aceeaşi zi?“

46. După aceea, Rebeca i-a zis lui Isaac: „M-am scârbit de viaţă din cauza acestor hitite; dacă Iacov îşi va lua o soţie dintre fetele ţării, o hitită ca acestea, la ce-mi mai este bună viaţa?“