Detaliile cărții

Geneza 21

Naşterea lui Isaac.

1. Domnul a avut grijă de Sara, după cum a spus şi a făcut pentru ea ceea ce a promis.

2. Sara a rămas însărcinată şi i-a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea la care Dumnezeu îi spusese.

3. Avraam i-a pus fiului său, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac.

4. Avraam l-a circumcis pe fiul său Isaac la opt zile, aşa cum i-a poruncit Dumnezeu.

5. Avraam avea o sută de ani când s-a născut fiul său Isaac.

6. Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut să râd şi oricine va auzi despre acest lucru va râde împreună cu mine.

7. Cine i-ar fi spus lui Avraam că Sara va alăpta copii? a continuat ea. Totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţe.“

Izgonirea Agarei în pustie.

8. Copilul a crescut şi a fost înţărcat. În ziua în care Isaac a fost înţărcat, Avraam a dat un ospăţ mare.

9. Dar Sara l-a văzut pe fiul egiptencei Agar, pe care aceasta i-l născuse lui Avraam, bătându-şi joc

10. şi i-a spus lui Avraam: „Alung-o pe această sclavă şi pe fiul ei, pentru că fiul acestei sclave nu va moşteni împreună cu fiul meu Isaac!“

11. Acest lucru l-a tulburat mult pe Avraam, pentru că-l avea în vedere pe fiul său.

12. Dar Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Nu fi tulburat din cauza băiatului şi a sclavei tale; ascult-o pe Sara în tot ce îţi spune, pentru că prin Isaac îşi va primi numele sămânţa ta.

13. Cât despre fiul sclavei tale, îl voi face şi pe el un neam, pentru că şi el este urmaşul tău.“

14. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat nişte pâine şi un burduf cu apă şi i le-a dat lui Agar, punându-i-le pe umăr; i-a dat şi copilul şi a izgonit-o. Ea a plecat şi a rătăcit în pustia Beer-Şeba.

15. Când apa din burduf s-a terminat, Agar a pus copilul sub unul dintre tufişuri,

16. apoi s-a dus şi a şezut singură mai departe, ca la o aruncătură de arc, pentru că se gândea: „Să nu văd moartea copilului.“ Şezând acolo, ea a început să plângă.

17. Dumnezeu a auzit glasul copilului, iar Îngerul lui Dumnezeu a strigat-o pe Agar din cer şi i-a zis: „Ce se întâmplă, Agar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului din locul în care este.

18. Scoală-te, ridică băiatul şi ţine-l de mână, pentru că voi face din el un neam mare.“

19. Apoi Dumnezeu i-a deschis ochii, iar ea a văzut o fântână cu apă. S-a dus, a umplut burduful cu apă şi i-a dat băiatului să bea.

20. Dumnezeu a fost cu băiatul, iar el a crescut, a locuit în pustie şi a ajuns arcaş.

21. A locuit în pustia Paran, iar mama lui i-a luat o soţie din ţara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec.

22. În vremea aceea, Abimelek, împreună cu Pihol, conducătorul oştirii sale, i-a spus lui Avraam: - Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci;

23. jură-mi acum pe Dumnezeul tău că nu mă vei înşela nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe urmaşii mei, ci că, aşa cum eu am fost bun cu tine, tot aşa vei fi şi tu cu mine şi cu ţara în care locuieşti ca străin.

24. - Jur, i-a răspuns Avraam.

25. Dar Avraam i s-a plâns lui Abimelek cu privire la o fântână cu apă, pe care slujitorii acestuia o luaseră în stăpânire.

26. Abimelek i-a răspuns: „Nu ştiu cine a făcut acest lucru. Tu nu mi-ai spus, iar eu nu am auzit despre aceasta până acum.“

27. Atunci Avraam a luat oi şi boi şi i le-a dat lui Abimelek; apoi cei doi au încheiat un legământ.

28. Avraam a pus deoparte şapte mieluşele din turmă,

29. iar Abimelek l-a întrebat: - Ce ai de gând să faci cu aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus deoparte?

30. - Primeşte-le ca o mărturie pentru mine că eu am săpat această fântână, i-a răspuns Avraam.

31. De aceea acel loc a fost numit Beer-Şeba, pentru că amândoi au depus acolo un jurământ.

32. După ce au încheiat legământul la Beer-Şeba, Abimelek şi Pihol, conducătorul oştiri sale, s-au sculat şi s-au întors în ţara filistenilor.

33. Avraam a plantat un tamarisc în Beer-Şeba şi a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeul cel Veşnic.

34. El a locuit ca străin în ţara filistenilor multă vreme.