Detaliile cărții

Geneza 20

Avraam în Gherar.

1. De acolo, Avraam a călătorit spre ţinutul Neghev şi a locuit între Kadeş şi Şur. În timp ce locuia ca străin în Gherar,

2. el pretindea că soţia sa, Sara, este sora lui. Regele Abimelek din Gherar a trimis după Sara pe care a luat-o de soţie.

3. Dar Dumnezeu a venit la Abimelek noaptea într-un vis şi i-a zis: - Vei muri din cauza femeii pe care ai luat-o de soţie, deoarece ea este măritată.

4. Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelek a spus: - Stăpâne, vei distruge Tu un popor nevinovat?

5. Nu mi-a spus el că este sora lui? Şi ea însăşi a mărturisit că el este fratele ei. Am făcut acest lucru în curăţie de inimă şi în nevinovăţie.

6. Atunci Dumnezeu i-a zis în vis: - Ştiu că ai făcut acest lucru cu integritate, dar te-am oprit să păcătuieşti împotriva Mea; de aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea.

7. Acum, dă-i bărbatului soţia înapoi! Întrucât este profet, el se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă nu i-o dai înapoi, să ştii că vei muri, tu şi toţi ai tăi.

8. Abimelek s-a sculat dis-de-dimineaţă, i-a chemat pe toţi curtenii săi, le-a istorisit toate aceste lucruri, iar bărbaţii s-au temut foarte tare.

9. Apoi Abimelek l-a chemat pe Avraam şi l-a întrebat: - Ce ne-ai făcut? Cu ce-am păcătuit împotriva ta ca să aduci o vină aşa de mare peste mine şi peste regatul meu? Mi-ai făcut ceea ce n-ar fi trebuit.

10. Ce urmăreai când ai făcut acest lucru?

11. Avraam i-a răspuns: - Am făcut acest lucru gândindu-mă că nu este frică de Dumnezeu în acest loc şi temându-mă că mă veţi omorî din pricina soţiei mele.

12. De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fiica tatălui meu, dar nu şi fiica mamei mele şi a ajuns soţia mea.

13. Când Dumnezeu m-a chemat să plec din casa tatălui meu, i-am cerut această favoare: ca oriunde vom merge să spună despre mine că sunt fratele ei.

14. Atunci Abimelek a luat oi şi boi, sclavi şi sclave, i le-a dat lui Avraam şi i-a dat-o înapoi şi pe Sara, soţia lui.

15. Abimelek i-a zis: „Ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi place.“

16. Iar Sarei i-a zis: „Iată, îi dau fratelui tău o mie de şecheli de argint. Ei sunt dovada că eşti fără vină înaintea tuturor; eşti pe deplin dezvinovăţită.“

17. Atunci Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a vindecat pe Abimelek, pe soţia lui, precum şi pe sclavele lui, pentru ca ele să poată avea din nou copii,

18. deoarece Domnul închisese pântecele tuturor celor de la curtea lui Abimelek din cauza Sarei, soţia lui Avraam.