Detaliile cărții

Geneza 13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot.

1. Avram a urcat din Egipt în Neghev împreună cu soţia lui şi cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el.

2. Avram era foarte bogat în turme, în argint şi în aur.

3. Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care şi-a întins cortul la început, între Betel şi Ai,

4. loc în care a făcut un altar şi a chemat Numele Domnului.

5. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea şi el turme de oi, cirezi de boi şi corturi.

6. Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea; aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună.

7. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram şi păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniţii şi periziţii locuiau în Canaan.

8. Atunci Avram i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, nici între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem rude.

9. Nu este oare toată ţara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“

10. Lot şi-a ridicat privirea şi a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Ţoar era bine udată, ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma şi Gomora.

11. Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a pornit spre răsărit. Aşa s-au despărţit unul de celălalt.

12. Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetăţile din câmpie, unde şi-a aşezat cortul aproape de Sodoma.

13. Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului.

Făgăduinţa dată lui Avram

14. Domnul i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi privirea din locul în care eşti şi uită-te spre nord şi spre sud, spre răsărit şi spre apus,

15. pentru că toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale pentru totdeauna.

16. Îi voi face pe urmaşii tăi ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, şi urmaşii tăi vor putea fi număraţi.

17. Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat, pentru că ţie ţi-o voi da.“

18. Astfel, Avram şi-a mutat cortul şi a venit să se aşeze lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.