Detaliile cărții

Ezechiel 29

Împotriva Egiptului.

1. În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Fiul omului, îndreaptă-ţi privirea spre Faraon, monarhul Egiptului şi profeţeşte împotriva lui şi împotriva întregului Egipt.

3. Vorbeşte şi spune-le din partea Stăpânului Domn: «Iată, sunt împotriva ta, Faraon, monarh al Egiptului, marele monstru care te odihneşti în mijlocul râurilor tale! Tu zici: ‘Nilul este al meu! L-am făcut pentru mine însumi!’

4. Dar îţi voi pune cârlige în fălci şi voi face ca peştii râurilor tale să se lipească de solzii tăi! Te voi scoate din mijlocul râurilor tale împreună cu toţi peştii care s-au lipit de solzii tăi.

5. Te voi lăsa în pustie, pe tine şi pe toţi peştii din râurile tale. Vei cădea pe suprafaţa câmpiei şi nu vei fi luat sau ridicat, ci te voi da drept hrană fiarelor pământului şi păsărilor cerului.

6. Atunci toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sunt Domnul. Ai fost un toiag de trestie pentru casa lui Israel.

7. Când te-a luat în mână, te-ai sfărâmat şi i-ai străpuns tot umărul. Când s-a rezemat de tine, te-ai rupt şi i s-au scrântit şoldurile.»

8. De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi aduce împotriva ta o sabie şi-ţi voi nimici oamenii şi animalele.

9. Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi o ruină şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul. Pentru că ai zis: ‘Râul este al meu! Eu l-am făcut!’,

10. iată, sunt împotriva ta şi a râurilor tale! Voi preface ţara Egiptului într-o mare ruină, într-o pustietate ce se va întinde de la Migdol la Syene şi până la hotarul ţării Cuş.

11. Nu va mai trece prin ea nici picior de om, nici picior de animal şi timp de patruzeci de ani va rămâne nelocuită.

12. Voi preface ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite şi, timp de patruzeci de ani, cetăţile ei vor face parte din rândul cetăţilor lăsate pustii. Îi voi împrăştia pe egipteni printre neamuri şi-i voi risipi în ţări străine.»

13. Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «La sfârşitul celor patruzeci de ani, îi voi strânge pe egipteni dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi.

14. Îi voi aduce înapoi pe captivii Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în patria lor, şi acolo vor fi un regat neînsemnat.

15. Va fi cel mai neînsemnat dintre regate şi nu se va mai înălţa deasupra neamurilor. Îi voi împuţina ca să nu mai stăpânească peste neamuri.

16. Egiptul nu va mai fi o pricină de încredere pentru casa lui Israel, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când venea să-i ceară ajutorul. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.»“

17. În anul al douăzeci şi şaptelea, în prima zi a lunii întâi, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

18. „Fiul omului, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-a pus oştirea să facă o lucrare grea împotriva Tirului. Fiecare cap a fost pleşuvit şi fiecare umăr a fost zdrelit, dar nici el, nici oştirea lui nu au căpătat nici o răsplată din Tir pentru lucrarea pe care au înfăptuit-o împotriva cetăţii.

19. De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, îi dau ţara Egiptului lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. El îi va duce bogăţia, va jefui ce este de jefuit şi va prăda ce este de prădat. Aceasta va fi plata oştirii sale.

20. Ca răsplată pentru ceea ce a lucrat împotriva Tirului îi dau ţara Egiptului, deoarece s-a ostenit pentru Mine, zice Stăpânul Domn.»

21. În ziua aceea voi înălţa puterea casei lui Israel, iar ţie îţi voi deschide gura să vorbeşti în mijlocul lor. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.“