Detaliile cărții

Ezechiel 24

Dărâmarea Ierusalimului.

1. În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Fiul omului, scrie data zilei de azi, chiar a acestei zile, deoarece chiar în această zi împăratul Babilonului a pornit împotriva Ierusalimului.

3. Rosteşte o pildă cu privire la această casă de răzvrătiţi şi spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pune cazanul, pune-l şi toarnă apă în el!

4. Pune în el bucăţi de carne, cele mai bune bucăţi: piciorul şi pulpa. Umple-l cu cele mai bune oase!

5. Să fie luat ce-i mai bun din turmă. Îngrămădeşte apoi lemne sub el şi fă-l să fiarbă în clocot, ca să fiarbă oasele din el!»

6. Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Vai de cetatea vărsătoare de sânge, cazanul cel plin de rugină de pe care nu se duce rugina. Scoate pe rând din ea bucăţile de carne, fără să tragi la sorţi,

7. căci sângele pe care l-a vărsat ea este în mijlocul ei; l-a pus pe suprafaţa stâncii; nu l-a vărsat pe pământ ca să-l acopere apoi cu ţărână.

8. Ca să-Mi arăt furia, ca să mă răzbun, i-am vărsat sângele pe suprafaţa stâncii, pentru ca astfel el să nu fie acoperit.»

9. De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge! Drept urmare şi Eu îi voi mări rugul.

10. Îngrămădeşte multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, amestecă în zeamă şi lasă până vor arde şi oasele!

11. Apoi aşază cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se încingă arama şi astfel să se topească murdăria de pe el şi să i se şteargă rugina.

12. M-am trudit în van, căci rugina lui cea multă tot nu a ieşit de pe el, nici măcar prin foc.

13. Necurăţia ta este infidelitatea. Pentru că Eu am vrut să te curăţ de necurăţia ta, dar tu nu te-ai curăţit, nu vei mai fi curăţită până când nu Îmi voi potoli furia faţă de tine.

14. Eu, Domnul, am vorbit! A venit vremea şi voi face întocmai! Nu te voi cruţa, nu voi avea milă şi nu-Mi va părea rău! Vei fi judecată după purtarea ta şi după faptele tale, zice Stăpânul Domn.»“

15. Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

16. „Fiul omului, iată că îţi voi lua printr-o lovitură ceea ce este mai de preţ în ochii tăi. Tu însă să nu jeleşti, să nu plângi şi să nu-ţi dea lacrimile!

17. Suspină în tăcere, dar nu te tângui ca pentru cei morţi! Leagă-ţi turbanul şi pune-ţi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi barba şi să nu mănânci pâine de jale.“

18. Am spus acestea poporului dimineaţa, iar seara mi-a murit soţia. A doua zi, dimineaţa, am făcut cum mi s-a poruncit.

19. Cei din popor m-au întrebat: – Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă ceea ce faci?

20. Eu le-am răspuns: – Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

21. „Spune-i casei lui Israel că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi lăsa să fie pângărit Lăcaşul Meu, fala puterii voastre, ceea ce este mai de preţ în ochii voştri şi de ceea ce vă este sufletul ataşat mai mult, iar fiii voştri şi fiicele voastre, pe care îi veţi fi lăsat în urmă, vor fi răpuşi de sabie.

22. Atunci veţi face şi voi cum am făcut eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâine de jale;

23. veţi purta turban pe cap şi sandale în picioare, nu veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci vă veţi măcina sufleteşte din cauza nelegiuirilor voastre şi vă veţi văita între voi.

24. Ezechiel va fi pentru voi un semn. Tot ceea ce a făcut el, veţi face şi voi. Când se vor întâmpla acestea, veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.»

25. Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi lua tăria, bucuria şi gloria, ce este mai de preţ în ochii lor şi ceea ce le înalţă sufletul mai mult şi, de asemenea, pe fiii lor şi pe fiicele lor,

26. în ziua aceea, va veni un fugar la tine ca să te înştiinţeze.

27. În ziua aceea, când va veni fugarul, ţi se va deschide şi ţie gura, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi astfel un semn pentru popor şi ei vor şti că Eu sunt Domnul.“