Detaliile cărții

Exodul 4

Şovăirea lui Moise.

1. Moise I-a răspuns: – Dar dacă nu mă vor crede şi nu mă vor asculta, ci vor zice: „Nu ţi S-a arătat Domnul!“

2. – Ce ai în mână? l-a întrebat Domnul. – Un toiag, I-a răspuns Moise.

3. – Aruncă-l la pământ! i-a zis Dumnezeu. El l-a aruncat la pământ şi acesta s-a transformat într-un şarpe; Moise a fugit de el.

4. Apoi Domnul i-a zis lui Moise: – Întinde-ţi mâna şi prinde-l de coadă! El şi-a întins mâna, l-a prins şi acesta s-a transformat în mâna lui într-un toiag.

5. – Vei înfăptui această minune pentru ca ei să creadă că Domnul, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, ţi S-a arătat.

6. Domnul i-a mai zis: – Bagă-ţi mâna în sân! Moise şi-a băgat mâna în sân şi când a scos-o era plină de lepră, albă ca zăpada.

7. Apoi Dumnezeu i-a zis: – Bagă-ţi mâna înapoi în sân! El şi-a băgat mâna înapoi în sân, însă când a scos-o, era la fel de sănătoasă ca tot trupul său.

8. – Dacă nu te vor crede şi nu vor lua în seamă mesajul primului semn, îl vor crede pe cel de-al doilea.

9. Dacă nu vor crede nici aceste două semne şi nu te vor lua în seamă, să iei apă din Nil şi să o verşi pe pământ. Apa pe care o vei lua din Nil se va preface în sânge pe pământul uscat.

10. Dar Moise I-a zis Domnului: – Stăpâne, niciodată nu am fost un vorbitor bun, nici în trecut, nici chiar acum când ai vorbit robului Tău; am vorbirea şi limba încurcată.

11. Atunci Domnul l-a întrebat: – Cine a făcut gura omului? Cine a făcut pe mut sau pe surd, cine a făcut vederea sau orbirea? Oare nu Eu, Domnul?

12. Acum, du-te, căci Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce să spui.

13. Însă Moise I-a răspuns: – Stăpâne, Te rog, trimite pe altcineva!

14. Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Moise şi El i-a zis: – Nu este levitul Aaron frate cu tine? Ştiu că el poate vorbi bine; chiar acum vine să te întâlnească, iar când te va vedea, se va bucura în inima lui.

15. Să stai de vorbă cu el şi să-l împuterniceşti să vorbească toate cuvintele pe care ţi le-am dat; Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi te voi învăţa ce să faci.

16. El va vorbi poporului în locul tău; îţi va sluji drept gură şi tu vei fi pentru el cum este Dumnezeu pentru tine.

17. Ia în mână acest toiag, căci cu el vei face semnele.

Moise în Egipt.

18. Moise s-a întors la socrul său, Ietro, şi i-a zis: – Te rog, lasă-mă să mă întorc la cei din poporul meu, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. – Du-te în pace! i-a răspuns Ietro.

19. Domnul îi spusese lui Moise în Midian: „Întoarce-te în Egipt, pentru că toţi cei ce căutau să-ţi ia viaţa au murit.“

20. Moise şi-a luat soţia şi fiii, i-a pus pe măgari şi s-a întors în Egipt. Moise avea în mână toiagul lui Dumnezeu.

21. Domnul i-a zis lui Moise: „Când te vei întoarce în Egipt şi vei înfăptui înaintea lui Faraon toate minunile pe care te-am împuternicit să le faci, Eu îi voi împietri inima şi el nu va lăsa poporul să plece.

22. Atunci să-i spui lui Faraon: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.

23. Ţi-am poruncit să-l laşi pe fiul Meu să plece ca să Mi se închine, însă tu nu ai vrut! Iată că acum îl voi ucide pe întâiul tău născut!’»“

24. Pe drum, în locul în care au rămas peste noapte, Domnul l-a întâlnit şi a vrut să-l omoare.

25. Dar Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului ei, l-a aruncat la picioarele lui Moise şi a zis: „Tu îmi eşti un soţ de sânge!“

26. Atunci El l-a lăsat în pace. Ea a zis: „Un soţ de sânge“ din cauza circumciziei.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron.

27. Domnul i-a zis lui Aaron: „Du-te în pustie ca să-l întâlneşti pe Moise.“ El a plecat şi, când a ajuns la muntele lui Dumnezeu, l-a întâlnit pe Moise şi l-a sărutat.

28. Moise i-a zis lui Aaron toate cuvintele cu care Domnul l-a trimis şi toate semnele pe care i le-a poruncit să le facă.

29. Apoi Moise şi Aaron s-au dus şi au convocat sfatul bătrânilor lui Israel.

30. Aaron le-a spus toate cuvintele pe care Domnul i le zisese lui Moise şi a făcut semnele înaintea poporului.

31. Poporul a crezut, iar când au auzit că Domnul i-a cercetat pe israeliţi şi că le-a văzut necazul, s-au plecat la pământ şi s-au închinat.