Detaliile cărții

Exodul 39

Facerea veşmintelor preoţeşti.

1. Veşmintele pentru slujirea în Locul Sfânt şi veşmintele sfinte ale lui Aaron le-au făcut din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

2. Au făcut efodul din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit.

3. Au bătut nişte plăci de aur şi le-au tăiat în fire subţiri, după care le-au ţesut cu firele de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi cu firele de in; efodul era lucrat cu măiestrie.

4. Au făcut umerarii pentru efod, care se prindeau la cele două margini ale lui, astfel încât acesta era unit cu ei.

5. Brâul efodului, care era prins de el, era lucrat la fel şi din aceleaşi materiale: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

6. Au pregătit pietrele de onix, le-au fixat în monturi de aur şi au gravat pe ele numele israeliţilor, aşa cum se gravează un sigiliu.

7. Le-au pus pe umerarii efodului ca să fie pietre de aducere-aminte pentru israeliţi, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Facerea pieptarului.

8. Apoi au făcut pieptarul pe care l-au lucrat cu măiestrie, aşa cum au făcut şi efodul: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit.

9. Pieptarul avea suprafaţa pătrată şi era făcut din material dublu, având lungimea şi lăţimea de o palmă.

10. Au fixat pe el patru şiruri de pietre: pe primul şir – un sard, un topaz şi un smarald;

11. pe al doilea şir – un turcoaz, un safir şi un diamant;

12. pe al treilea şir – un iacint, un agat şi un ametist; iar

13. pe al patrulea şir – un hrisolit, un onix şi un iaspis. Acestea erau fixate în monturi de aur.

14. Erau douăsprezece pietre cu numele israeliţilor; pe fiecare dintre acestea era gravat, asemenea sigiliilor, numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

15. Pentru pieptar au făcut lănţişoare din aur curat, răsucite ca nişte funii;

16. au mai făcut şi două monturi din aur şi două inele din aur, după care au fixat ambele inele la cele două margini ale pieptarului.

17. Lănţişoarele de aur le-au trecut prin cele două inele de la marginile pieptarului,

18. iar celelalte capete ale lănţişoarelor le-au prins în cele două monturi şi le-au pus peste umerarii efodului, în partea din faţă.

19. Au mai făcut două inele de aur şi le-au pus la celelalte două margini ale pieptarului, pe partea interioară, în apropierea efodului.

20. Apoi au făcut încă două inele de aur şi leau pus în partea inferioară a umerarilor efodului, la nivelul ligaturilor sale, deasupra brâului efodului.

21. Au legat pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu o sfoară albastră, astfel încât să fie fixat peste brâul efodului, fără să se mişte de pe efod, cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Facerea mantiei efodului.

22. După aceea, au făcut mantia efodului din fir de culoare albastră.

23. Deschizătura mantiei era ca deschizătura unei cămăşi cu zale, cu un tiv ţesut de jur împrejurul ei, ca să nu se rupă.

24. Pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur, au făcut rodii din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit.

25. Au făcut şi nişte clopoţei din aur curat pe care i-au pus între rodii, pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur;

26. erau câte un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie pe marginea de jos a mantiei pentru slujire, de jur împrejur, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Tunicile şi placa de aur.

27. Au făcut şi tunicile ţesute din fir de in subţire pentru Aaron şi fiii săi;

28. mitra şi scufiile le-au făcut tot din fir de in subţire, izmenele – din fir de in subţire răsucit,

29. iar brâul – din fir de in subţire răsucit şi din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, lucrat la gherghef, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

30. Au făcut apoi şi plăcuţa de aur curat, cununa sfântă, şi au gravat pe ea, aşa cum se gravează un sigiliu: „Sfânt pentru Domnul.“

31. Au prins-o sus, pe mitră, cu o sfoară albastră, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Lucrarea este sfârşită.

32. În felul acesta a fost isprăvită toată lucrarea Tabernaculului, Cortul Întâlnirii; israeliţii au făcut totul potrivit cu ceea ce Domnul îi poruncise lui Moise.

33. Apoi i-au predat Tabernaculul lui Moise – cortul cu toate uneltele lui: cârligele, scândurile, drugii, stâlpii şi piedestalele lui,

34. învelitoarea din piei de berbeci vopsite în roşu, acoperitoarea din piei de viţei de mare, draperia despărţitoare,

35. Chivotul Mărturiei cu drugii lui şi cu Capacul Ispăşirii,

36. masa cu toate uneltele ei, pâinea prezentării,

37. sfeşnicul din aur curat cu candelele şi uneltele lui, untdelemnul pentru luminat,

38. altarul de aur, untdelemnul pentru ungere, tămâia mirositoare, draperia de la intrarea în Tabernacul,

39. altarul de bronz cu grătarul de bronz, cu drugii şi cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui,

40. draperiile curţii, stâlpii lor şi piedestalele acestora, draperia pentru intrarea curţii, funiile, ţăruşii, toate uneltele pentru slujirea în Tabernacul, în Cortul Întâlnirii,

41. veşmintele lucrate cu măiestrie pentru slujirea în Locul Sfânt, veşmintele sfinte ale preotului Aaron şi veşmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoţi.

42. Israeliţii au făcut toată lucrarea aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

43. Moise a verificat toată lucrarea şi iată că ei o făcuseră aşa cum poruncise Domnul. Şi Moise i-a binecuvântat.