Detaliile cărții

Exodul 37

Facerea chivotului.

1. Beţalel a făcut Chivotul din lemn de salcâm; acesta avea lungimea de doi coţi şi jumătate, iar lăţimea şi înălţimea de un cot şi jumătate.

2. L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur.

3. I-a turnat patru inele de aur pentru cele patru colţuri, două inele de o parte şi două inele de cealaltă parte.

4. A făcut nişte drugi din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur;

5. a introdus drugii prin inelele de pe cele două părţi ale Chivotului ca acesta să poată fi dus.

6. Apoi a făcut Capacul Ispăşirii din aur curat, lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate.

7. Au făcut şi doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale Capacului Ispăşirii,

8. un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt. Ia făcut, la cele două capete ale Capacului Ispăşirii, dintr-o singură bucată cu el.

9. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel Capacul Ispăşirii cu aripile lor. Ei stăteau faţă în faţă; feţele heruvimilor erau întoarse înspre Capacul Ispăşirii.

Facerea mesei.

10. De asemenea, Beţalel a făcut masa din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate.

11. A poleit-o cu aur curat şi i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur.

12. I-a făcut împrejur un pervaz cu lăţimea de o palmă şi un chenar de aur de jur împrejurul pervazului.

13. I-a turnat mesei patru inele de aur şi le-a fixat în cele patru colţuri, în dreptul celor patru picioare ale ei.

14. Inelele care ţineau drugii folosiţi la ducerea mesei se aflau în apropierea pervazului.

15. A făcut drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur.

16. A făcut uneltele de pe masă din aur curat: farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele şi bolurile cu care se toarnă jertfele de băutură.

Facerea sfeşnicului.

17. De asemenea, a mai făcut şi sfeşnicul din aur curat. Piciorul şi arborele erau din aur bătut. Cupele, bobocii şi petalele erau dintr-o singură bucată cu el.

18. Din laturile lui ieşeau şase ramuri, trei ramuri ale sfeşnicului într-o parte şi trei ramuri ale sfeşnicului în cealaltă parte.

19. Au fost făcute trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o ramură, şi trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o altă ramură; aşa au fost făcute toate cele şase ramuri care ies din sfeşnic.

20. Pe sfeşnic erau patru cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci şi petale.

21. Sub fiecare pereche de ramuri dintre cele şase care ies din sfeşnic era câte un boboc.

22. Bobocii şi ramurile erau dintr-o singură bucată cu sfeşnicul; totul era făcut din aur bătut, din aur curat.

23. Cele şapte candele, mucarniţele şi tăviţele le-a făcut din aur curat.

24. A făcut sfeşnicul cu toate uneltele lui dintr-un talant de aur curat.

Altarul pentru tămâie.

25. A făcut altarul tămâierii din lemn de salcâm. Atât lungimea, cât şi lăţimea lui erau de un cot, având o suprafaţă pătrată. Înălţimea lui era de doi coţi, iar coarnele erau dintr-o bucată cu el.

26. A poleit cu aur curat atât partea superioară şi părţile laterale ale altarului, cât şi coarnele sale. I-a făcut un chenar de aur de jur împrejur

27. şi două inele de aur pe care le-a fixat sub chenar, pe ambele părţi. Ele ţineau drugii cu care trebuia dus.

28. Drugii i-a făcut din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur.

29. A preparat untdelemnul sfânt pentru ungere şi tămâia mirositoare, curată, amestecată în acelaşi fel în care se face mirul.