Detaliile cărții

Exodul 22

Legi privitoare la avere.

1. Dacă un om fură un bou sau o oaie şi taie animalul sau îl vinde, să restituie cinci boi pentru fiecare bou furat şi patru oi pentru fiecare oaie.

2. Dacă hoţul este prins spărgând şi este lovit, iar în cele din urmă moare, cel care l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui.

3. Dar, dacă primeşte lovitura după răsăritul soarelui, atunci cel care l-a lovit va fi vinovat de moartea sa. Hoţul prins trebuie să restituie ceea ce este dator să dea; dacă nu are ce să dea, să fie vândut ca sclav pentru a plăti ceea ce a furat.

4. Când animalul – fie el bou, măgar sau oaie – este găsit viu în proprietatea hoţului, acesta să plătească dublu.

5. Dacă un om îşi lasă turma să pască într-un ogor sau într-o vie ori îşi lasă vitele să facă stricăciuni în ogorul altuia, să dea ca despăgubire din ce are mai bun în ogorul sau în via sa.

6. Dacă izbucneşte un foc care cuprinde spinii şi incendiază grâul adunat în snopi, grâul aflat încă în picioare sau întreg ogorul, cel ce a aprins focul să plătească întreaga despăgubire.

7. Dacă un om încredinţează semenului său argint sau bunuri spre păstrare şi acestea sunt furate din casa celui din urmă, dacă este prins, hoţul trebuie să plătească dublu.

8. Dacă hoţul nu este prins, stăpânul casei să fie cercetat de judecători, ca să se vadă dacă nu cumva şi-a însuşit el bunurile semenului său.

9. În orice dispută cu privire la vreun bou, măgar, îmbrăcăminte sau orice altă pierdere despre care una din părţi spune: ‘Este a mea’, cauza ambelor părţi să fie cercetată de judecători; cel pe care-l vor condamna judecătorii să plătească celuilalt dublu.

10. Când cineva încredinţează altcuiva un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal spre păstrare şi animalul moare, este vătămat sau este luat de la el fără să vadă cineva,

11. să se facă un jurământ în Numele Domnului între cele două părţi. Cel căruia i se încredinţase animalul va mărturisi că n-a pus mâna pe bunurile celuilalt; stăpânul va accepta jurământul şi celălalt nu va fi dator să-i restituie nimic.

12. Dacă animalul a fost furat de la el, trebuie să-l restituie stăpânului.

13. Dacă a fost sfâşiat de fiare, hoitul animalului să fie adus ca dovadă, iar cel căruia i-a fost încredinţat nu va trebui să restituie nimic pentru rămăşiţele sfâşiate.

14. Când cineva împrumută un animal de la semenul său, iar animalul se loveşte sau moare în lipsa stăpânului, cel ce l-a împrumutat va trebui să-l înlocuiască.

15. Dacă stăpânul a fost de faţă, nu va trebui să-l înlocuiască; dacă animalul a fost închiriat, preţul chiriei va acoperi pierderea.

Necinstirea unei fete.

16. Dacă un om înşală o fecioară care nu este logodită şi se culcă cu ea, va trebui să-i plătească zestrea şi să o ia de soţie.

17. Dacă tatăl ei refuză să i-o dea de soţie, el îi va plăti în argint preţul zestrei unei fecioare.

18. Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.

19. Oricine se culcă cu un animal să fie imediat pedepsit cu moartea.

20. Oricine aduce jertfe zeilor, şi nu Domnului, să fie nimicit.

Legi privitoare la asuprirea celor săraci.

21. Să nu-l asupreşti pe străin şi să nu-i faci rău, pentru că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

22. Să nu îi asupreşti pe văduvă sau pe orfan.

23. Dacă îi asupreşti şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi asculta strigătul;

24. mânia Mea se va aprinde şi vă voi omorî cu sabia, soţiile voastre vor ajunge văduve, iar copiii voştri, orfani.

25. Dacă împrumuţi argint vreunuia din poporul Meu care este în nevoie, să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu ceri de la el dobândă.

26. Dacă iei haina semenului tău drept garanţie, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui,

27. căci este singura lui învelitoare, este mantaua cu care îşi înveleşte trupul. Altfel, cu ce se va culca? Dacă semenul tău strigă către Mine, Eu îl voi asculta, căci sunt milostiv.

Întâii născuţi.

28. Să nu-L huleşti pe Dumnezeu şi să nu-l blestemi pe conducătorul poporului tău.

29. Să nu întârzii să-Mi aduci jertfe din pârga secerişului tău şi a viei tale. De asemenea, să-Mi dai pe întâiul născut dintre fiii tăi.

30. Să faci la fel cu boii şi cu oile tale: şapte zile să rămână cu mama sa, iar în a opta zi să Mi-l dai Mie.

31. Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi. Să nu mâncaţi nici un fel de carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.