Detaliile cărții

Estera 7

Haman dat de gol.

1. Astfel, împăratul şi Haman au venit să petreacă împreună cu împărăteasa Estera.

2. În timp ce beau vin, împăratul a întrebat-o pe Estera şi în cea de-a doua zi: – Care-ţi este dorinţa, împărăteasă Estera? Îţi va fi împlinită! Oricare îţi este cererea, chiar şi jumătate din împărăţie de ar fi, ţi se va face după voie!

3. Împărăteasa Estera a răspuns astfel: – Dacă am găsit bunăvoinţă înaintea ta, împărate, şi dacă împăratul găseşte că este bine, cruţă-mi viaţa! Aceasta este dorinţa mea. De asemenea, cruţă-mi şi poporul,

4. căci atât eu, cât şi poporul meu am fost vânduţi, ca să fim nimiciţi, ucişi şi stârpiţi. Dacă am fi fost vânduţi ca sclavi şi ca sclave, aş fi tăcut, căci acest lucru nu ar fi meritat atenţia împăratului.

5. Atunci împăratul Ahaşveroş a întrebat-o pe împărăteasa Estera: – Cine şi unde este acela care a plănuit să facă aşa ceva?

6. – Asupritorul şi duşmanul este Haman, nelegiuitul acesta, a răspuns Estera. Atunci Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului şi a împărătesei.

7. Plin de mânie, împăratul şi-a lăsat paharul de vin şi a ieşit în grădina palatului. Haman însă a rămas să mijlocească pentru viaţa sa înaintea împărătesei Estera, căci înţelesese că pierzarea lui era pe cale să fie hotărâtă de către împărat.

8. Când s-a întors împăratul din grădina palatului în sala ospăţului, l-a găsit pe Haman stând pe patul pe care şedea Estera. Împăratul a zis atunci: – Cum?! Vrei să o mai şi constrângi pe împărăteasă chiar în palat, de faţă cu mine? De îndată ce împăratul a spus aceste cuvinte, i-au şi acoperit faţa lui Haman.

9. Harbona, unul dintre eunucii care îi slujeau împăratului, a zis: – Mai mult, iată şi spânzurătoarea înaltă de cincizeci de coţi, pe care a făcut-o Haman pentru Mardoheu, cel ce a vorbit spre binele împăratului, în curtea casei lui Haman. – Spânzuraţi-l pe ea! a zis împăratul.

10. Ei l-au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea ridicată chiar de el pentru Mardoheu, iar mânia împăratului s-a domolit.