Detaliile cărții

Estera 2

Estera împărăteasă.

1. După toate acestea, când mânia împăratului Ahaşveroş s-a potolit, el şi-a amintit de Vaşti, de ceea ce făcuse ea şi de ceea ce se decretase împotriva ei.

2. Slujitorii apropiaţi împăratului i-au sugerat atunci: „Să se caute pentru împărat fecioare frumoase la înfăţişare.

3. Împăratul să numească responsabili în fiecare din provinciile împărăţiei ca să adune toate fecioarele frumoase la înfăţişare în citadela Susei, în harem, sub supravegherea lui Hegai, eunucul împăratului care supraveghează femeile şi le asigură lucrurile pentru înfrumuseţare.

4. Tânăra care va plăcea împăratului, să împărăţească în locul lui Vaşti!“ Sfatul acesta i-a plăcut împăratului şi el a făcut întocmai.

5. În citadela Susei trăia un evreu pe nume Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chiş, un bărbat din Beniamin,

6. care fusese luat în captivitate din Ierusalim, printre exilaţii duşi împreună cu Ieconia, regele lui Iuda, de către Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

7. El îngrijea de Hadasa, adică Estera, fiica unchiului său, căci ea nu avea nici tată, nici mamă. Tânăra era frumoasă la chip şi plăcută la înfăţişare. După moartea tatălui şi a mamei acesteia, Mardoheu o înfiase.

8. Porunca împăratului şi decretul său cu privire la adunarea multor fete în citadela Susei, sub supravegherea lui Hegai, a făcut ca şi Estera să fie luată la palatul împăratului şi încredinţată lui Hegai, supraveghetorul femeilor.

9. Tânăra i-a plăcut lui Hegai şi a găsit bunăvoinţă înaintea lui, astfel că acesta s-a grăbit să-i aducă lucrurile pentru înfrumuseţare şi partea ei de hrană. Apoi i-a dat şapte slujnice, alese din palatul împăratului, şi a dus-o împreună cu slujnicele în cea mai bună încăpere a haremului.

10. Estera nu şi-a dezvăluit nici poporul şi nici originea, căci Mardoheu îi poruncise să nu le dezvăluie.

11. În fiecare zi Mardoheu se plimba prin faţa gardului haremului, ca să afle cum îi mergea Esterei şi ce se întâmplase cu ea.

12. Fiecărei tinere îi venea rândul să intre la împăratul Ahaşveroş, după ce timp de douăsprezece luni împlinea legea cu privire la femei, căci atât durau zilele de înfrumuseţare: timp de şase luni – ungeri cu ulei de mir, şi timp de încă şase luni – ungeri cu balsam şi alte lucruri femeieşti pentru înfrumuseţare.

13. Când o tânără intra la împărat, i se dădea voie să aducă cu ea în palatul împăratului ce dorea din harem.

14. Seara intra la împărat, iar dimineaţa se întorcea în al doilea harem, cel de care răspundea Şaaşgaz, eunucul împăratului responsabil cu paza ţiitoarelor, şi nu se mai întorcea la împărat, decât dacă împăratul o plăcuse şi era chemată pe nume.

15. Când a venit rândul Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, cel care o înfiase, deci când i-a venit rândul să intre la împărat, ea nu a căutat să ia ceva din harem, în afară de ceea ce o sfătuise Hegai, eunucul împăratului responsabil cu paza haremului. Ea fusese bine văzută de toţi supraveghetorii ei.

16. Estera a fost luată la împăratul Ahaşveroş, în palat, în luna a zecea, adică în luna Tebet, în al şaptelea an al domniei sale.

17. Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe oricare dintre femeile care i-au fost aduse înainte, i-a arătat mai multă bunăvoinţă decât oricăreia dintre fecioare, i-a pus coroana împărătească pe cap şi a făcut-o împărăteasă în locul lui Vaşti.

18. Împăratul a dat apoi un ospăţ mare tuturor demnitarilor şi slujitorilor săi, un ospăţ în cinstea Esterei. A vestit zi de sărbătoare în provincii şi a dat daruri cu mână largă, demnă de un împărat.

Marhodeu descoperă o uneltire împotriva împăratului.

19. Când fecioarele au fost strânse laolaltă pentru a doua oară, Mardoheu stătea la poarta împăratului.

20. După porunca lui Mardoheu, Estera nu-şi dezvăluise nici originea, nici poporul. Estera a făcut întocmai cum îi spusese Mardoheu, ca pe vremea când o educa el.

21. În zilele acelea, în timp ce Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtana şi Tereş, doi dintre eunucii împăratului, păzitori ai porţii, sau răzvrătit şi au încercat să ridice mâna împotriva împăratului Ahaşveroş.

22. Mardoheu a aflat şi el de această uneltire şi a înştiinţat-o pe împărăteasa Estera. Estera i-a spus împăratului despre uneltire, în numele lui Mardoheu.

23. S-a cercetat despre uneltire şi s-a descoperit că totul era adevărat. Cei doi au fost spânzuraţi, iar întâmplarea s-a înscris în cronici, de faţă cu împăratul.