Detaliile cărții

Deuteronomul 22

Dobitoacele şi lucrurile rătăcite.

1. Dacă vei vedea boul sau oaia fratelui tău rătăcindu-se, să nu fii nepăsător, ci să i le aduci înapoi.

2. Dacă fratele tău nu locuieşte aproape de tine sau dacă nu-l cunoşti, să iei animalul acasă la tine şi să-l păzeşti până va veni după el. Atunci să i-l dai înapoi.

3. La fel să faci şi cu asinul, cu haina sau cu orice lucru pierdut de cel din poporul tău, pe care el l-a pierdut, iar tu l-ai găsit; să nu fii nepăsător.

4. Dacă vei vedea asinul sau boul fratelui tău căzut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci să-l ajuţi să se ridice.

Amestecul seminţelor şi ţesăturilor.

5. Femeia să nu se îmbrace cu haine bărbăteşti, iar bărbatul să nu se îmbrace cu îmbrăcăminte femeiască, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, detestă pe cel ce face acest lucru.

6. Dacă vei găsi un cuib de pasăre lângă drum, într-un copac sau pe câmp, cu pui sau ouă, iar mama şezând peste pui sau peste ouă, să nu iei mama împreună cu puii.

7. Ci să dai drumul mamei şi să nu iei decât puii, ca să-ţi fie bine şi să ai viaţă lungă.

8. Când vei construi o casă nouă, să faci un parapet pe acoperiş, ca să nu aduci vină de sânge peste casa ta, dacă va cădea cineva de pe ea.

9. Să nu semeni două feluri de seminţe în podgoria ta, ca nu cumva să întinezi şi rodul seminţei pe care ai semănat-o, şi rodul viei.

10. Să nu ari cu un bou şi cu un asin înjugaţi împreună.

11. Să nu te îmbraci cu o haină ţesută din fire diferite, cum ar fi lâna şi inul ţesute laolaltă.

12. Să faci ciucuri la cele patru colţuri ale mantiei cu care te vei înveli.

Pedeapsa pentru curvie.

13. Dacă un bărbat şi-a luat o soţie, iar după ce a intrat la ea, a început s-o urască

14. şi să-i aducă învinuiri, scoţându-i astfel un nume rău, zicând: «Am luat-o de soţie pe femeia aceasta şi când m-am apropiat de ea am descoperit că nu era fecioară»,

15. atunci părinţii fetei să ia şi să aducă semnele fecioriei fetei la poartă, înaintea celor din sfatul bătrânilor cetăţii.

16. Tatăl fetei să spună înaintea sfatului bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea de soţie acestui bărbat, dar el nu o mai iubeşte.

17. Acum el o învinuieşte pe fiica mea că nu a fost fecioară, dar iată, acestea sunt semnele fecioriei ei!» Atunci părinţii fetei să desfacă haina înaintea sfatului bătrânilor cetăţii,

18. iar aceştia să-l ia pe bărbatul acela şi să-l pedepsească.

19. Să-l pună să plătească o sută de şecheli de argint şi să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare israelite. Ea va rămâne soţia lui, iar el nu va putea s-o izgonească toată viaţa lui.

20. Dar dacă faptul este adevărat şi fata nu a fost găsită fecioară,

21. atunci ei vor trebui s-o aducă la uşa casei tatălui ei ca să fie omorâtă cu pietre de către bărbaţii cetăţii, pentru că a săvârşit o urâciune în Israel, desfrânându-se pe când era în casa tatălui ei. Astfel să scoateţi răul din mijlocul vostru.

Pedeapsa pentru preacurvie.

22. Dacă se va găsi un bărbat culcându-se cu o femeie măritată, să fie omorâţi amândoi, atât bărbatul care s-a culcat cu femeia, cât şi femeia. Să nimiciţi astfel răul din Israel.

23. Dacă o fată fecioară este logodită, iar un bărbat o întâlneşte în cetate şi se culcă cu ea,

24. să îi aduceţi împreună la porţile cetăţii şi să-i ucideţi cu pietre pe amândoi: pe fată s-o condamnaţi pentru că nu a strigat în cetate, iar pe bărbat fiindcă a necinstit-o pe soţia semenului său. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

25. Dar dacă bărbatul acela va întâlni pe câmp o fată logodită şi o va forţa să se culce cu el, atunci doar bărbatul care s-a culcat cu ea să fie ucis.

26. Fetei să nu-i faceţi nimic, pentru că ea nu este vinovată de nici un păcat vrednic de moarte; căci este ca şi cum un om se năpusteşte asupra semenului său şi îi ia viaţa.

27. El a întâlnit-o pe câmp pe fata logodită şi, deşi ea a strigat, nu a fost nimeni care să o salveze.

28. Dacă un bărbat întâlneşte o fată fecioară nelogodită şi o forţează să se culce cu el şi este descoperit,

29. bărbatul care s-a culcat cu ea, să plătească tatălui fetei cincizeci de şecheli de argint. Ea să rămână soţia lui, pentru că a necinstit-o, iar el nu va putea s-o izgonească toată viaţa lui.

30. Nimeni să nu o ia de soţie pe nevasta tatălui său şi nici să nu descopere învelitoarea tatălui său.