Detaliile cărții

Deuteronomul 16

Paştele.

1. Să păziţi luna Abib şi să celebraţi Paştele Domnului, Dumnezeul vostru, pentru că în luna Abib Domnul, Dumnezeul vostru, v-a scos din Egipt, noaptea.

2. Să jertfiţi de Paşte în cinstea Domnului, Dumnezeul vostru, un animal din turmele sau cirezile voastre, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele.

3. Să nu mâncaţi pâine dospită, ci timp de şapte zile să mâncaţi azime, pâinea întristării, deoarece aţi ieşit în grabă din ţara Egiptului; aşa să faceţi pentru a vă aduce aminte în toate zilele vieţii de ziua ieşirii voastre din ţara Egiptului.

4. Să nu se vadă la voi aluat timp de şapte zile, pe tot cuprinsul ţării. Să nu rămână nimic până dimineaţă din animalul pe care l-aţi jertfit în seara primei zile.

5. Nu veţi putea să aduceţi jertfa de Paşte în orice cetate pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat-o,

6. ci doar dacă acea cetate este locul pe care El îl va alege pentru a-Şi aşeza Numele Lui acolo. Seara, la apusul soarelui, să aduceţi acolo jertfa de Paşte, ca să sărbătoriţi ieşirea voastră din Egipt.

7. Să o fierbeţi şi să o mâncaţi în locul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, îl va alege. Iar dimineaţa să vă întoarceţi şi să vă duceţi la corturile voastre.

8. Timp de şase zile să mâncaţi azime, iar în ziua a şaptea să aveţi o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului, Dumnezeul vostru, şi să nu lucraţi.

Sărbătoarea săptămânilor.

9. Să număraţi şapte săptămâni; de când veţi începe seceratul grâului să număraţi şapte săptămâni.

10. Să ţineţi Sărbătoarea Săptămânilor pentru Domnul, Dumnezeul vostru, aducând cu mâinile voastre daruri de bunăvoie potrivit cu ceea ce vă va binecuvânta Domnul, Dumnezeul vostru.

11. Să vă bucuraţi înaintea Domnului, Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele, atât voi, fiii şi fiicele voastre, slujitorii şi slujitoarele voastre, cât şi leviţii care sunt în cetăţile voastre, precum şi străinii, orfanii şi văduvele care sunt în mijlocul vostru.

12. Aduceţi-vă aminte că şi voi aţi fost sclavi în Egipt şi căutaţi să păziţi şi să împliniţi poruncile acestea.

Sărbătoarea corturilor.

13. Să ţineţi Sărbătoarea Corturilor timp de şapte zile, după ce veţi recolta din arie şi din teasc.

14. Să vă bucuraţi la această sărbătoare atât voi, fiii şi fiicele voastre, slujitorii şi slujitoarele voastre, cât şi leviţii, străinii, orfanii şi văduvele care sunt în cetăţile voastre.

15. Timp de şapte zile să ţineţi sărbătoarea în cinstea Domnului, Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege El; căci Domnul, Dumnezeul vostru, va binecuvânta toate veniturile voastre şi toate lucrările mâinilor voastre; de aceea să fiţi bucuroşi.

16. De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimelor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la Sărbătoarea Corturilor. Să nu vă înfăţişaţi cu mâinile goale înaintea Domnului.

17. Fiecare bărbat să dea după binecuvântarea pe care Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat-o.

Aşezarea judecătorilor.

18. Să numiţi judecători şi dregători în toate cetăţile pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă, iar ei să judece poporul cu dreptate.

19. Să nu pervertiţi judecata: să nu fiţi părtinitori şi să nu luaţi daruri, pentru că darurile orbesc ochii înţelepţilor şi pervertesc cuvintele celor drepţi.

20. Să urmaţi cu râvnă dreptatea ca să trăiţi şi să stăpâniţi teritoriul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi-l dă.

Idolii şi stâlpii.

21. Să nu plantaţi nici un copac al Aşerei lângă altarul pe care îl veţi înălţa Domnului, Dumnezeul vostru,

22. şi să nu ridicaţi nici o piatră sacră care este urâtă de Domnul, Dumnezeul vostru.