Detaliile cărții

Deuteronomul 11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său.

1. Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să păzeşti îndatoririle, hotărârile, legile şi poruncile Lui tot timpul.

2. Recunoaşteţi astăzi – căci nu stau de vorbă cu fiii voştri care n-au cunoscut şi nici n-au văzut nimic, ci cu voi – disciplinările Domnului, Dumnezeul vostru, măreţia Lui, puterea şi braţul Lui întins,

3. minunile şi lucrările pe care le-a înfăptuit în mijlocul Egiptului, în faţa lui Faraon, monarhul Egiptului, şi a întregii lui ţări;

4. ce a făcut oştirii egiptenilor, cailor şi carelor lor, când a năpustit peste ei apele Mării Roşii, atunci când aceştia vă urmăreau şi cum i-a nimicit până în ziua de azi;

5. ce v-a făcut în pustie până să ajungeţi în locul acesta;

6. ce a făcut lui Datan şi lui Abiram, fiii rubenitului Eliab, când pământul s-a deschis şi i-a înghiţit împreună cu familiile, cu corturile şi cu tot ceea ce aveau în mijlocul întregului Israel.

7. Fiindcă aţi văzut cu ochii voştri toate aceste lucrări, pe care le-a făcut Domnul,

8. să păziţi toate poruncile pe care eu vi le dau astăzi, ca să fiţi puternici şi să puteţi intra în posesia ţării spre care veţi trece pentru a o lua în stăpânire

9. şi ca să aveţi multe zile în ţara pe care Domnul a promis-o strămoşilor voştri că le-o va da atât lor, cât şi seminţei lor, o ţară în care curge lapte şi miere.

10. Căci ţara în care veţi intra pentru a o stăpâni, nu se aseamănă cu ţara Egiptului, de unde aţi venit şi pe care aţi semănat-o şi irigat-o cu piciorul, ca pe o grădină de zarzavat.

11. Ţara în care veţi intra ca s-o moşteniţi are munţi şi văi care adună apa ploilor.

12. De acest ţinut se îngrijeşte Domnul, Dumnezeul vostru. Ochii Lui veghează continuu peste el de la începutul anului până la sfârşitul lui.

13. Dacă veţi împlini poruncile pe care eu vi le dau astăzi, iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul vostru, slujindu-I din toată inima şi din tot sufletul,

14. atunci El vă va trimite ploaie pe pământ la timpul potrivit, ploaie timpurie şi ploaie târzie, ca să puteţi recolta cerealele, să faceţi vin nou şi untdelemn

15. şi să crească iarbă pe câmp pentru vitele voastre. Astfel veţi mânca şi vă veţi sătura.

16. Fiţi atenţi să nu vă înşelaţi în inimile voastre şi astfel să vă abateţi ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi lor.

17. Căci atunci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră; El va închide cerul şi nu va mai ploua, iar pământul nu îşi va mai da rodul şi veţi fi nimiciţi repede din ţara cea bună pe care v-a dat-o.

Îndemn la păzirea poruncilor.

18. Întipăriţi-vă cuvintele acestea în inima şi în sufletul vostru. Să vi le legaţi de mână ca semn de aducere-aminte şi să vi le fixaţi pe frunte.

19. Să-i învăţaţi pe copiii voştri, vorbindu-le despre ele când veţi fi acasă sau în călătorie, când vă veţi culca sau vă veţi trezi.

20. Să le scrieţi pe uşorii caselor voastre şi pe porţile cetăţilor voastre.

21. Atunci zilele voastre şi ale urmaşilor voştri în ţara aceasta, pe care Domnul a promis-o strămoşilor voştri că le-o va da, vor dăinui cât timp va exista cer deasupra pământului.

22. Dacă veţi păzi deci cu grijă toate aceste porunci, pe care eu vi le dau ca să le împliniţi, iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul vostru, umblând în toate căile Lui şi alipindu-vă de El,

23. atunci Domnul va izgoni toate aceste neamuri dinaintea voastră, iar voi veţi stăpâni peste aceste popoare mai mari şi mai puternice decât voi.

24. Orice loc pe care îl va călca piciorul vostru va fi al vostru. Teritoriul vostru se va întinde din pustie până în Liban, de la râu (adică râul Eufrat) până la Marea de Apus.

25. Nimeni nu va putea să vi se împotrivească. Domnul, Dumnezeul vostru, va răspândi frică şi teroare faţă de voi în întreaga ţară, oriunde veţi merge, după cum v-a promis.

Binecuvântarea şi blestemul.

26. Iată, pun astăzi în faţa voastră binecuvântarea şi blestemul:

27. binecuvântarea dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeul vostru, pe care eu vi le dau astăzi;

28. blestemul dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeul vostru, şi vă veţi abate de la calea pe care v-am poruncit-o astăzi, ducându-vă după alţi dumnezei, pe care nu i-aţi cunoscut.

29. Când Domnul, Dumnezeul vostru, vă va conduce în ţara pe care o veţi stăpâni, să rostiţi binecuvântarea pe muntele Garizim, iar blestemul pe muntele Ebal.

30. Munţii aceştia sunt dincolo de Iordan, dincolo de drumul ce duce spre apus, în teritoriul canaaniţilor care locuiesc în Araba, faţă în faţă cu Ghilgal, aproape de terebinţii lui More.

31. Când veţi traversa Iordanul ca să intraţi în posesia ţării pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă, când o veţi lua în stăpânire şi veţi locui în ea,

32. aveţi grijă să împliniţi toate poruncile şi hotărârile pe care vi le dau astăzi.