Detaliile cărții

Daniel 12

1. În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău; va fi o vreme de necaz, cum n-a fost de la începutul neamurilor şi până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

2. Mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii – pentru viaţă veşnică, iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ.

3. Înţelepţii vor străluci ca strălucirea boltei cereşti, iar cei ce au învăţat dreptatea pe mulţi vor străluci ca stelele, în vecii vecilor.

4. Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte.

5. Apoi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi stăteau în picioare, unul de o parte a râului şi altul de cealaltă parte a râului.

6. Unul din ei l-a întrebat pe bărbatul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului: – Cât va mai fi până la împlinirea acestor lucruri uimitoare?

7. Bărbatul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului, a ridicat mâna dreaptă şi mâna stângă spre ceruri şi l-am auzit jurând pe Cel Veşnic Viu, astfel: – Va mai fi un an, doi ani şi o jumătate de an! Când se va sfârşi zdrobirea puterii poporului sfânt, atunci se vor împlini toate aceste lucruri.

8. Eu am auzit, dar nu am înţeles, aşa că am întrebat: – Stăpâne, cum va fi sfârşitul acestor lucruri?

9. El mi-a răspuns: – Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt tăinuite şi pecetluite până la vremea sfârşitului.

10. Mulţi se vor curăţi, se vor albi şi vor fi încercaţi, însă cei răi vor continua să fie răi; nici unul dintre cei răi nu va înţelege, însă cei înţelepţi vor înţelege.

11. De la vremea când jertfa continuă va fi îndepărtată şi de la aşezarea urâciunii pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.

12. Ferice de cel ce aşteaptă şi ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile.

13. Cât despre tine, du-te, până când va veni sfârşitul! Te vei odihni şi, la sfârşitul zilelor, te vei scula pentru a-ţi primi partea de moştenire.