Detaliile cărții

Amos 9

1. L-am văzut pe Stăpânul stând lângă altar. El a zis: „Loveşte capitelurile stâlpilor, ca să se clatine pragurile! Năruieşte-le peste capetele tuturor! Pe cei ce vor scăpa îi voi ucide cu sabia. Nici unul dintre ei nu va putea să fugă şi nici unul nu va reuşi să scape.

2. Chiar dacă ar săpa până în Locuinţa Morţilor, şi de acolo mâna Mea îi va apuca! Chiar dacă s-ar sui în ceruri, şi de acolo îi voi coborî!

3. Chiar dacă s-ar ascunde pe vârful Carmelului şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua! Chiar dacă s-ar ascunde dinaintea ochilor Mei pe fundul mării, şi acolo voi porunci şarpelui să-i muşte!

4. Chiar dacă ar merge în captivitate în faţa duşmanilor lor, şi acolo voi porunci sabiei să-i ucidă! Îmi voi aţinti privirea asupra lor, ca să le fac rău, şi nu bine!“

5. Stăpânul, Domnul Oştirilor, este Cel Ce atinge pământul, şi el se topeşte, iar toţi locuitorii lui jelesc. Tot ce este în el se învolburează precum Nilul şi se retrage ca Râul Egiptului.

6. El este Cel Ce Şi-a zidit scările în ceruri şi Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului! El este Cel Ce cheamă apele mării şi le revarsă pe suprafaţa pământului! Domnul este Numele Lui!

7. „Israeliţilor, nu sunteţi voi pentru Mine ca şi cuşiţii?zice Domnul. Nu l-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului cum i-am scos pe filisteni din Caftor şi pe aramei din Chir?

8. Iată, ochii Stăpânului Domn sunt peste regatul păcătos! Îl voi nimici de pe faţa pământului! Totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul.

9. Căci iată că Eu voi porunci şi voi scutura casa lui Israel între toate neamurile, aşa cum se scutură ciurul, fără să cadă nici un bob pe pământ!

10. De sabie vor pieri toţi păcătoşii din poporul Meu, toţi cei ce zic: «Nu se va apropia de noi nenorocirea şi nu ne va ajunge!»

11. În ziua aceea, voi ridica cortul căzut al lui David. Îi voi repara crăpăturile, îi voi ridica ruinele şi-l voi reclădi aşa cum era în vremurile de odinioară,

12. ca astfel să ia în stăpânire rămăşiţa Edomului, precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“, zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri.

13. „Iată, vin zile,zice Domnul, când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege, iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăştie sămânţa. Munţii vor picura must, iar acesta se va scurge din toate dealurile.

14. Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel; ei vor rezidi cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor; vor sădi grădini şi vor mânca din roadele lor.

15. Eu îi voi sădi în patria lor şi nu vor mai fi dezrădăcinaţi din ţara pe care le-am dat-o“, zice Domnul, Dumnezeul tău.