Detaliile cărții

Amos 5

1. Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rostesc cu privire la voi, un cântec de jale pentru casa lui Israel!

2. A căzut fecioara lui Israel şi niciodată nu se va mai ridica! A fost părăsită în propria-i ţară şi nu este nimeni care s-o ridice!

3. Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Cetatea care scotea o mie de luptători pentru casa lui Israel va rămâne doar cu o sută, iar cea care scotea o sută va rămâne doar cu zece.»

4. Aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, ca să trăiţi!

5. Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba, căci Ghilgalul va merge cu siguranţă în captivitate, iar Betelul va ajunge în nenorocire.

6. Căutaţi-L pe Domnul, ca să trăiţi, ca nu cumva El să treacă prin casa lui Iosif ca un foc şi să o mistuie, fără să fie nimeni în Betel care să stingă focul.»

7. Ei sunt cei ce prefac judecata în pelin şi aruncă dreptatea la pământ!

8. El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele şi Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineaţă şi preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!

9. El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă.

10. Ei îl urăsc pe cel ce decide la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte cu corectitudine.

11. De aceea, pentru că l-aţi călcat în picioare pe cel sărac şi aţi luat de la el taxe în grâne, chiar dacă aţi construit case de piatră, nu veţi locui în ele; chiar dacă aţi sădit vii plăcute, nu veţi bea din vinul lor!

12. Căci Eu ştiu cât de multe sunt nelegiuirile voastre şi cât de mari sunt păcatele voastre! Voi îl asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi îi nedreptăţiţi pe cei nevoiaşi la poarta cetăţii.

13. De aceea, în vremuri ca acestea, cel prudent rămâne tăcut, căci sunt vremuri rele.

14. Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi! Astfel Domnul,Dumnezeul Oştirilor, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este!

15. Urâţi răul, iubiţi binele şi statorniciţi dreptatea la poarta cetăţii! Poate că Domnul, Dumnezeul Oştirilor, va arăta bunăvoinţă faţă de rămăşiţa lui Iosif.

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul Oştirilor, Stăpânul: «În toate pieţele va fi jale şi pe toate uliţele oamenii vor zice: ‘Vai! Vai!’ Ei îl vor chema pe plugar la plâns, iar pe cei ce ştiu să bocească, îi vor chema la jale.

17. În toate viile va fi vaiet, pentru că Eu voi trece prin mijlocul vostru», zice Domnul.

18. «Vai de voi, care aşteptaţi ziua Domnului! De ce aşteptaţi ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină!

19. Va fi ca un om care fuge din faţa unui leu, dar apoi se întâlneşte cu un urs; la urmă ajunge acasă, îşi sprijină mâna de zid, dar îl muşcă un şarpe.

20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, şi nu lumină, un întuneric adânc fără pic de licărire?

21. Urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să sufăr adunările voastre de sărbătoare.

22. Chiar dacă Îmi aduceţi arderi de tot şi daruri de mâncare, nu le voi accepta, iar la jertfele de pace din viţeii voştri îngrăşaţi nu mă voi uita!

23. Depărtaţi de la Mine sunetul cântecelor voastre! Nu voi asculta melodia harfelor voastre!

24. Ci lăsaţi judecata să se rostogolească ca apele, şi dreptatea – ca un torent care nu seacă niciodată!

25. Mi-aţi adus voi jertfe şi daruri de mâncare timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?

26. Aţi purtat pe Sikut, regele vostru, şi pe Chiyun, steaua zeului vostru, chipurile idoleşti pe care vi le-aţi făcut!

27. De aceea vă voi duce în captivitate dincolo de Damasc!», zice Domnul, al Cărui Nume este Dumnezeul Oştirilor.