Detaliile cărții

Amos 4

1. «Ascultaţi cuvântul acesta, juncane din Başan, de pe muntele Samaria, voi, femeilor, care asupriţi pe sărmani, care zdrobiţi pe săraci şi ziceţi soţilor voştri: ‘Aduceţi-ne ceva de băut!’»

2. Stăpânul Domn a jurat pe sfinţenia Sa astfel: «Iată vin zile pentru voi când vă vor trage cu cârlige, iar pe ultimele dintre voi – cu cârlige de pescuit.

3. Veţi ieşi prin spărturile zidului, fiecare drept înainte, şi veţi fi alungate în Harmon, zice Domnul.

4. Duceţi-vă la Betel şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal şi păcătuiţi şi mai mult! Aduceţi-vă dimineaţa jertfele şi daţi-vă zeciuielile la fiecare trei zile!

5. Aduceţi jertfă de mulţumire din pâine dospită şi lăudaţi-vă cu darurile de bunăvoie, trâmbiţaţi despre ele, căci aceasta vă place, israeliţilor, zice Stăpânul Domn.

6. Prin urmare, şi Eu v-am trimis foamete în toate cetăţile voastre şi am adus lipsă de pâine în toate locurile voastre. Dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

7. Mai mult, tot Eu am oprit ploaia pentru voi, când mai erau încă trei luni până la seceriş. Am dat ploaie peste o cetate, dar peste o alta n-am lăsat să plouă; peste un ogor a plouat, însă alt ogor nu a avut parte de ploaie şi s-a uscat.

8. Două-trei cetăţi s-au dus însetate la o alta ca să bea apă, dar nu s-au săturat. Cu toate acestea, nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

9. De multe ori v-am lovit grădinile şi viile cu filoxera şi cu mana. Apoi lăcustele v-au devorat smochinii şi măslinii, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

10. Am trimis împotriva voastră molima, ca şi în Egipt. I-am ucis pe tinerii voştri cu sabia şi am tăiat caii voştri căzuţi ca pradă. Am ridicat duhoarea taberelor voastre până la nările voastre, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

11. Pe unii dintre voi i-am nimicit, cum a nimicit Dumnezeu Sodoma şi Gomora. Aţi ajuns ca tăciunele scos din jar, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

12. De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!

13. Căci iată că El este Cel Ce a întocmit munţii, Cel Ce a creat vântul şi i-a descoperit omului gândul Său, Cel Ce a prefăcut răsăritul în întuneric şi Cel Ce umblă pe înălţimile pământului – Domnul, Dumnezeul Oştirilor, este Numele Său.»