Detaliile cărții

2 Imparati 9

Împăraţii lui Israel şi Iuda ucişi de Iehur.

1. Profetul Elisei l-a chemat pe unul dintre profeţi şi i-a zis: „Încinge-te, ia această sticluţă cu untdelemn şi du-te la Ramot-Ghilad.

2. Când vei ajunge acolo, caută-l pe Iehu, fiul lui Iehoşafat, fiul lui Nimşi. Intră, ia-l dintre prietenii lui şi du-l într-o odaie separată.

3. Ia apoi sticluţa cu untdelemn şi toarnă untdelemnul pe capul lui, zicându-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Te ung rege peste Israel!’» După aceea deschide uşa şi fugi fără să te opreşti.“

4. Tânărul profet a plecat spre Ramot-Ghilad.

5. Când a ajuns, căpeteniile oştirii stăteau împreună. El a zis: - Căpetenie, am un mesaj pentru tine! - Pentru care dintre noi? a întrebat Iehu. - Pentru tine, căpetenie, a răspuns el.

6. Iehu s-a sculat şi a intrat în casă. Tânărul i-a turnat untdelemnul pe cap şi i-a zis: - Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Te ung rege peste Israel, poporul Domnului.

7. Să nimiceşti familia lui Ahab, stăpânul tău, ca astfel să răzbun sângele slujitorilor Mei, profeţii, şi sângele tuturor slujitorilor Domnului, vărsat de Izabela.

8. Va pieri toată familia lui şi voi nimici pe orice bărbat al lui Ahab, fie sclav, fie liber în Israel.

9. Voi face familiei lui Ahab aşa cum am făcut familiei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi aşa cum am făcut familiei lui Başa, fiul lui Ahia.

10. Câinii o vor mânca pe Izabela pe ogorul din Izreel şi nu o va înmormânta nimeni.“ Apoi a închis uşa şi a fugit.

11. Când a ieşit Iehu la slujitorii stăpânului său, aceştia l-au întrebat: - Toate bune? De ce a venit acest nebun la tine? - Voi îl ştiţi pe omul acesta şi ştiţi ce poate spune, le-a răspuns Iehu.

12. - Minciuni! i-au zis ei. Povesteşte-ne! Iehu le-a răspuns: - El mi-a vorbit astfel: „Aşa vorbeşte Domnul: «Te ung rege peste Israel!»“

13. Ei s-au grăbit să-şi ia mantiile şi să le pună sub el, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiţă şi au zis: „Iehu este rege!“

14. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iehoşafat, fiul lui Nimşi, împotriva lui Ioram. (În acea vreme, oştirea lui Ioram se afla la Ramot-Ghilad pentru a-l apăra împotriva lui Hazael, regele Aramului.

15. Fiind rănit, regele Ioram s-a întors la Izreel pentru a se vindeca de rănile pe care i le făcuseră arameii în timpul războiului cu Hazael, regele Aramului.) Aşadar, Iehu a continuat: - Dacă aceasta este şi dorinţa voastră, atunci nu lăsaţi pe nimeni să scape din cetate, ca nu cumva să se ducă să vestească aceasta la Izreel.

16. Apoi Iehu a încălecat şi s-a dus la Izreel, căci Ioram se odihnea acolo, iar Ahazia, regele lui Iuda, se dusese să-l vadă.

17. Străjerul din turnul din Izreel a văzut trupele lui Iehu apropiindu-se şi a zis: - Văd nişte trupe venind! - Trimite un călăreţ ca să-i întâmpine şi să întrebe dacă toate sunt bune, a zis Ioram.

18. Călăreţul a plecat şi, când l-a întâlnit pe Iehu, i-a zis: - Aşa vorbeşte regele: „Toate sunt bune?“ - Ce-ţi pasă ţie dacă toate sunt bune? i-a răspuns Iehu. Urmează-mă! Străjerul l-a înştiinţat pe rege, zicându-i: - Mesagerul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce!

19. Atunci a fost trimis un al doilea călăreţ, care s-a dus la ei şi le-a zis: - Aşa vorbeşte regele: „Toate sunt bune?“ - Ce-ţi pasă ţie dacă toate sunt bune? i-a răspuns Iehu. Urmează-mă!

20. Străjerul l-a înştiinţat pe rege, zicându-i: - Mesagerul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce, iar trupele care vin mână cum mână Iehu, fiul lui Nimşi, căci el mână ca un nebun.

21. - Înhamă! a poruncit Ioram. După ce au pregătit carul, Ioram, regele lui Israel, şi Ahazia, regele lui Iuda, au plecat fiecare în carul lui să-l întâlnească pe Iehu; şi l-au întâlnit în ogorul izreelitului Nabot.

22. Când l-a văzut Ioram pe Iehu, i-a zis: - Toate sunt bune, Iehu? - Cum pot fi toate bune atâta timp cât desfrânările mamei tale, Izabela, şi vrăjitoriile ei sunt atât de multe? i-a răspuns el.

23. Ioram a întors carul şi a fugit strigându-i lui Ahazia: - Trădare, Ahazia!

24. Dar Iehu a luat arcul, a tras cu toată puterea şi l-a ţintit pe Ioram între umeri. Săgeata i-a străpuns inima, iar el s-a prăbuşit în car.

25. Iehu i-a zis ofiţerului său, Bidkar: „Ia-l şi aruncă-l în ogorul izreelitului Nabot, căci, adu-ţi aminte că, atunci când călăream împreună, în urma tatălui său, Ahab, Domnul a rostit împotriva lui această hotărâre:

26. «Am văzut ieri sângele lui Nabot şi sângele fiilor lui, zice Domnul, şi te voi face cu siguranţă să plăteşti chiar în acest ogor, zice Domnul!»“ Ia-l deci şi aruncă-l pe ogor, potrivit Cuvântului Domnului.

27. Când a văzut lucrul acesta, Ahazia, regele lui Iuda, a fugit spre Bet-Hagan. Iehu l-a urmărit şi a zis: „Omorâţi-l şi pe el!“ Şi l-au lovit în car, la înălţimea Gur, care este lângă Ibleam, dar el a fugit la Meghido şi a murit acolo.

28. Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim şi l-au înmormântat în mormântul lui, alături de părinţii săi, în Cetatea lui David.

29. Ahazia ajunsese rege al lui Iuda în al unsprezecelea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab.

Izabela aruncată de pe fereastră.

30. Apoi Iehu a venit la Izreel. Când a auzit Izabela, şi-a vopsit ochii, şi-a împodobit capul şi s-a aşezat la fereastră.

31. În timp ce Iehu intra pe poartă, ea a zis: - Toate sunt bune, Zimri, ucigaşul stăpânului său?

32. El s-a uitat spre fereastră şi a strigat: - Cine este de partea mea? Cine? Atunci doi sau trei eunuci s-au uitat în jos înspre el.

33. - Aruncaţi-o jos! le-a zis el. Ei au aruncat-o jos, iar sângele ei a ţâşnit pe zid şi pe cai, aceştia călcând-o în picioare.

34. Apoi Iehu a intrat în palat. După ce a mâncat şi a băut, el a poruncit: „Îngrijiţi-vă de blestemata aceasta şi îngropaţi-o, căci a fost fiică de rege.“

35. Dar când au ajuns la ea, ca s-o îngroape, n-au mai găsit din ea decât craniul, picioarele şi palmele mâinilor.

36. Ei s-au întors şi l-au înştiinţat pe Iehu, care a zis: „Aşa a profeţit Domnul prin robul Său Ilie tişbitul: «Câinii vor mânca în ogorul din Izreel carnea Izabelei,

37. iar trupul Izabelei va fi, în ogorul lui Izreel, ca bălegarul de pe întinderea ogoarelor, aşa că nimeni nu va mai putea zice vreodată: ‘Aceasta este Izabela!’»“