Detaliile cărții

2 Imparati 2

Înălţarea lui Ilie la cer.

1. Când a vrut Domnul să-l ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie şi Elisei ieşeau împreună din Ghilgal.

2. Ilie i-a zis lui Elisei: - Rămâi aici, te rog, pentru că Domnul mă trimite până la Betel. - Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi, i-a răspuns Elisei. Aşa că s-au dus împreună la Betel.

3. Profeţii care erau la Betel l-au întâmpinat pe Elisei şi i-au zis: - Ştii că Domnul îl va răpi astăzi pe stăpânul tău de lângă tine? - Da, ştiu, le-a răspuns Elisei, dar tăceţi!

4. Apoi Ilie i-a zis lui Elisei: - Rămâi aici, te rog, pentru că Domnul mă trimite la Ierihon. - Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi, i-a răspuns Elisei. Aşa că s-au dus împreună la Ierihon.

5. Profeţii care erau la Ierihon l-au întâmpinat pe Elisei şi i-au zis: - Ştii că Domnul îl va răpi astăzi pe stăpânul tău de lângă tine? - Da, ştiu, a răspuns el, dar tăceţi!

6. Apoi Ilie i-a zis: - Rămâi aici, te rog, pentru că Domnul mă trimite la Iordan. - Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi, i-a răspuns Elisei. Aşa că au plecat împreună.

7. Cincizeci de bărbaţi dintre profeţi au venit şi s-au oprit la o anumită distanţă înaintea lor. Amândoi stăteau pe malul Iordanului.

8. Atunci Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul şi a lovit cu ea apele, iar apele s-au despărţit într-o parte şi într-alta şi au trecut amândoi pe uscat.

9. După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei: - Spune-mi ce pot să fac pentru tine înainte de a fi luat de la tine? - Aş vrea să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău, i-a zis Elisei.

10. Ilie i-a răspuns: - Ai cerut un lucru greu, dar dacă mă vei vedea când voi fi luat de lângă tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa.

11. Şi în timp ce mergeau şi vorbeau unul cu altul, un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de celălalt şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.

12. Elisei privea şi striga: „Părintele meu! Părintele meu! Carul lui Israel şi călăreţii lui!“ După ce nu l-a mai văzut, Elisei şi-a luat hainele şi le-a rupt în două.

13. Apoi a ridicat mantaua pe care o lăsase Ilie să cadă, s-a întors şi a stat pe malul Iordanului.

14. După ce a luat mantaua pe care o lăsase Ilie să cadă, a lovit cu ea apele şi a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?“ Şi de îndată ce a lovit apele, ele s-au despărţit într-o parte şi într-alta, şi Elisei a trecut dincolo.

Fiii proorocilor trimit să caute pe Ilie.

15. Când au văzut lucrul acesta, profeţii care erau în faţa Ierihonului au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei!“ I-au ieşit în întâmpinare şi i s-au închinat până la pământ.

16. Ei i-au zis: - Între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni curajoşi. Îngăduie-le, te rugăm, să-l caute pe stăpânul tău. Poate că Duhul Domnului l-a dus şi l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. - Să nu-i trimiteţi, le-a răspuns el.

17. Însă ei au stăruit până când acesta, stânjenit, le-a zis: - Trimiteţi-i! I-au trimis deci pe cei cincizeci de oameni care l-au căutat timp de trei zile fără să-l găsească.

18. Elisei îi aştepta la Ierihon şi când s-au întors la el, le-a zis: - Nu v-am spus să nu vă duceţi?

Vindecarea apelor de la Ierihon.

19. După aceea, bărbaţii din cetate i-au zis lui Elisei: - Stăpâne, după cum vezi, aşezarea cetăţii este bună, dar apele sunt rele şi pământul este sterp.

20. - Aduceţi-mi un vas nou şi puneţi sare în el, le-a zis el. Şi ei i-au adus.

21. Apoi Elisei s-a dus la izvorul apelor, a aruncat în el sare şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Vindec aceste ape şi niciodată nu vor mai cauza moartea, nici nu vor mai face pământul neroditor!»“

22. Şi apele au rămas vindecate până în ziua de azi, potrivit cuvântului rostit de Elisei.

Pedepsirea copiilor.

23. De acolo Elisei s-a dus la Betel. În timp ce mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate şi şi-au bătut joc de el, strigându-i: „Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!“

24. El s-a uitat în spate, i-a văzut şi i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit din pădure două ursoaice şi au sfâşiat patruzeci şi doi dintre aceşti copii.

25. De acolo Elisei s-a dus la muntele Carmel, iar după aceea s-a întors în Samaria.