Detaliile cărții

2 Imparati 11

Uneltirea Ataliei.

1. Când Atalia, mama lui Ahazia, a văzut că fiul ei a murit, a uneltit să-i omoare pe toţi urmaşii familiei regale.

2. Dar Iehoşeba, fiica regelui Iehoram şi sora lui Ahazia, l-a luat pe ascuns pe Ioaş, fiul lui Ahazia, din mijlocul fiilor regelui, înainte ca ei să fi fost ucişi şi l-a pus împreună cu doica lui într-un dormitor. Astfel ea l-a ascuns de Atalia şi el n-a fost omorât.

3. Vreme de şase ani, Ioaş a rămas ascuns împreună cu doica lui în Casa Domnului, timp în care Atalia a domnit peste ţară.

Ioas este uns împărat.

4. În cel de-al şaptelea an, Iehoiada a trimis după căpeteniile peste sute, după cariţi şi după gărzi. După ce au ajuns la el, în Casa Domnului, regele a încheiat un legământ cu ei, punându-i să jure în Casa Domnului. Apoi le-a arătat pe fiul regelui şi

5. le-a poruncit astfel: „Iată care este lucrul pe care trebuie să-l faceţi: o treime din voi – adică cei ce intraţi în slujbă în ziua de Sabat şi care păziţi palatul regelui –

6. împreună cu o altă treime din voi – adică cei ce sunteţi la Poarta Sur – şi cu încă o treime din voi, – adică cei ce sunteţi la poartă, înapoia gărzilor, şi care păziţi Casa cu schimbul, –

7. precum şi cele două cete ale voastre – adică toţi cei care ieşiţi de la slujbă în ziua de Sabat – veţi păzi Casa Domnului, unde este regele.

8. Va trebui să staţi împrejurul regelui, fiecare om cu arma în mână. Oricine se va apropia de şirurile voastre trebuie ucis. Staţi aproape de rege când va ieşi şi când va intra!“

9. Căpeteniile peste sute au făcut întocmai cum le-a poruncit preotul Iehoiada. Şi-au luat fiecare oamenii, atât pe cei care intrau în slujbă în ziua de Sabat, cât şi pe cei care ieşeau de la slujbă în ziua de Sabat, şi au venit la preotul Iehoiada.

10. Apoi preotul le-a dat căpeteniilor peste sute suliţele şi scuturile care aparţinuseră regelui David şi care erau în Casa Domnului.

11. Gărzile, fiecare cu arma în mână, s-au aşezat de jur împrejurul regelui, din partea dreaptă a Casei până în partea stângă a Casei, aproape de altar şi de Casă.

12. Atunci Iehoiada l-a adus pe fiul regelui, i-a pus coroana pe cap şi i-a înmânat Mărturia. L-au numit rege şi l-au uns bătând din palme şi strigând: „Trăiască regele!“

13. Când a auzit Atalia vuietul gărzilor şi al poporului, a venit spre mulţimea de la Casa Domnului.

14. S-a uitat şi iată că regele stătea lângă stâlp, aşa cum era obiceiul. Căpeteniile şi trâmbiţaşii erau lângă rege şi tot poporul se bucura şi suna din trâmbiţe. Atunci Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: „Trădare! Trădare!“

15. Preotul Iehoiada le-a poruncit căpeteniilor peste sute, cei care conduceau oştirea, astfel: „Scoateţi-o afară dintre rânduri şi oricine o va urma să fie omorât cu sabia!“ Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!“

16. Au pus mâna pe ea în momentul în care trecea prin locul pe unde intră caii în incinta palatului regelui şi au omorât-o acolo.

17. Iehoiada a încheiat un legământ între Domnul, pe de o parte, şi rege şi popor, pe de altă parte, potrivit căruia ei vor fi poporul Domnului. De asemenea, a încheiat un legământ între rege şi popor.

18. Tot poporul ţării s-a dus la templul lui Baal şi l-a dărâmat. Ei au sfărâmat altarele şi chipurile, iar pe Matan, preotul lui Baal, l-au omorât în faţa altarelor. Apoi preotul a pus supraveghetori la Casa Domnului.

19. După aceea, Iehoiada a luat cu el pe căpeteniile peste sute, pe cariţi, gărzile şi tot poporul ţării. Aceştia l-au coborât împreună pe rege de la Casa Domnului şi au venit la palatul regelui pe drumul care duce prin poarta gărzilor. Regele s-a aşezat pe tronul regal.

20. Şi tot poporul ţării s-a bucurat, iar cetatea s-a liniştit pentru că Atalia fusese omorâtă cu sabia la palatul regelui.

Domnia lui Ioas.

21. Ioaş era în vârstă de şapte ani când a devenit rege.