Detaliile cărții

2 Cronici 3

Zidirea Templului.

1. Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan.

2. El a început să zidească în cea de-a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale.

3. Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea şaizeci de coţi lungime şi douăzeci de coţi lăţime, după măsura veche a cotului.

4. Porticul din faţa odăii principale a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi, şi avea o înălţime de o sută douăzeci de coţi. El l-a placat în interior cu aur curat.

5. A acoperit odaia principală cu lemn de chiparos, a poleit-o cu aur fin şi a gravat pe ea palmieri şi reţele de lanţuri.

6. De asemenea, a împodobit odaia cu pietre preţioase. Aurul folosit era aur de Parvayim.

7. A poleit cu aur grinzile şi pragurile Casei, precum şi zidurile şi porţile lui şi a încrustat heruvimi pe ziduri.

8. A făcut şi Locul Preasfânt. Lungimea lui era de douăzeci de coţi, cât lăţimea Casei, iar lăţimea lui era tot de douăzeci de coţi. El l-a placat cu şase sute de talanţi de aur fin.

9. Greutatea aurului folosit la facerea cuielor a fost de cincizeci de şecheli. A placat cu aur şi odăile de sus.

10. În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi sculptaţi şi i-a poleit cu aur.

11. Aripile heruvimilor aveau lungimea de douăzeci de coţi. O aripă a unuia dintre heruvimi, de cinci coţi lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă, tot de cinci coţi lungime, atingea aripa celuilalt heruvim.

12. Tot aşa, o aripă a celuilalt heruvim, de cinci coţi lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă a sa, tot de cinci coţi lungime, se unea cu aripa celui dintâi heruvim.

13. Aşadar, aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa spre odaia principală.

14. A făcut şi draperia din fire de culoare albastră, purpurie şi stacojie şi din in subţire şi a brodat-o cu heruvimi.

Cei doi stâlpi de aramă.

15. În faţa Casei a făcut doi stâlpi a căror înălţime era de treizeci şi cinci de coţi, fiecare având în vârf un capitel de cinci coţi.

16. A mai făcut nişte reţele de lanţuri, asemenea celor din sanctuarul interior şi le-a pus pe vârfurile stâlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii şi le-a fixat pe reţelele de lanţuri.

17. A ridicat stâlpii în faţa Templului, pe unul în partea dreaptă şi pe celălalt în partea stângă. Pe cel din dreapta l-a numit Iachin, iar pe cel din stânga – Boaz.