Detaliile cărții

1 Samuel 8

Israeliţii cer un Împărat.

1. Când Samuel a îmbătrânit i-a pus pe fiii săi drept judecători peste Israel.

2. Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Ei erau judecători la Beer-Şeba.

3. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câştig, luau mită şi perverteau dreptatea.

4. Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel s-au adunat şi au venit la Samuel, la Rama,

5. spunându-i: „Tu eşti bătrân, iar fiii tăi nu-ţi calcă pe urme. Acum dar pune un rege care să domnească peste noi, aşa cum au toate neamurile!“

6. Samuel a văzut ca un lucru rău faptul că ei au cerut un rege să domnească peste ei şi s-a rugat Domnului.

7. Domnul însă i-a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce îţi va spune, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe Mine, ca să nu mai domnesc peste ei.

8. Aşa au făcut din ziua în care i-am scos din Egipt şi până astăzi: M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei. Ei fac aşa şi cu tine.

9. Ascultă-le deci glasul, însă avertizează-i şi fă-le cunoscut care vor fi drepturile regelui care va domni peste ei.“

10. Samuel a spus poporului care a cerut de la el un rege toate cuvintele Domnului.

11. Le-a spus: – Acestea vor fi drepturile regelui care va domni peste voi: îi va lua pe fiii voştri şi îi va folosi la carele lui; ei vor fi călăreţii lui şi vor alerga înaintea carelor sale.

12. Îi va folosi pentru sine drept căpetenii peste mii şi căpetenii peste cincizeci; îi va folosi pentru a-i ara ogorul şi pentru a-i culege recolta, pentru a-i face echipament de război şi echipament pentru carele lui.

13. Le va lua pe fiicele voastre pentru a-i face miresme, pentru a-i găti mâncare şi pentru a-i coace.

14. Va lua partea cea mai bună din ogoarele voastre, din viile voastre şi din smochinii voştri şi o va da slujitorilor săi.

15. Va lua a zecea parte din rodul seminţelor voastre şi din viile voastre şi o va da căpeteniilor şi slujitorilor săi.

16. Îi va lua pe slujitorii voştri, pe slujitoarele voastre, cele mai bune dintre vitele şi măgarii voştri şi îi va folosi pentru lucrările lui.

17. Îi veţi da a zecea parte din turmele voastre şi îi veţi fi slujitori.

18. În ziua aceea, veţi striga să fiţi izbăviţi dinaintea regelui pe care vi l-aţi ales, dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea.

19. Dar poporul nu a vrut să asculte de glasul lui Samuel şi a zis: – Nu vrem să facem cum zici tu, ci să fie un rege peste noi!

20. În felul acesta vom fi la fel ca toate neamurile: regele nostru va domni peste noi şi ne va conduce în războaiele noastre.

21. Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului.

22. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul lor şi pune un rege peste ei.“ Samuel le-a zis israeliţilor: – Întoarceţi-vă fiecare în cetatea lui!