Detaliile cărții

1 Samuel 30

Întoarcerea lui David la Ţiclag.

1. Când David şi oamenii săi au sosit a treia zi la Ţiklag, amalekiţii invadaseră Neghevul şi Ţiklagul; capturaseră Ţiklagul şi îi dăduseră foc.

2. Au luat captive femeile şi pe toţi aceia care se aflau în cetate, de la copii până la bătrâni. N-au ucis pe nimeni, ci doar i-au luat cu ei şi au plecat.

3. Când David şi oamenii lui au ajuns la cetate, au găsit-o arsă, iar pe soţiile, pe fiii şi pe fiicele lor – duşi în captivitate.

4. David şi oamenii care erau cu el au plâns în hohote până ce n-au mai avut putere să plângă.

5. Au fost luate captive şi cele două soţii ale lui David: Ahinoam din Izreel şi Abigail, văduva lui Nabal, din Carmel.

6. David s-a aflat într-o mare strâmtoare căci bărbaţii vorbeau să-l ucidă cu pietre, deoarece toţi aveau sufletul mâhnit, fiecare pentru fiii şi fiicele lui. Însă David s-a întărit în Domnul, Dumnezeul lui.

7. David i-a spus preotului Abiatar, fiul lui Ahimelek: – Adu-mi, te rog, efodul! Abiatar a adus efodul la David.

8. David L-a întrebat pe Domnul: – Să urmăresc ceata aceasta? O voi ajunge? – Urmăreşte-o, i-a răspuns Domnul, căci o vei ajunge şi vei da izbăvire.

9. David a plecat cu cei şase sute de bărbaţi care erau cu el şi au ajuns la uedul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau în urmă.

10. David a continuat urmărirea cu patru sute de bărbaţi, iar ceilalţi două sute, fiind prea istoviţi să treacă uedul Besor, s-au oprit.

11. Au găsit un egiptean pe câmp şi l-au adus la David. I-au dat de mâncare şi el a mâncat; apoi i-au dat apă.

12. I-au dat o parte dintr-o turtă de smochine şi două mănunchiuri de stafide. După ce a mâncat, i-au revenit puterile căci nu mâncase şi nu băuse apă de trei zile şi trei nopţi.

13. David l-a întrebat: – Al cui eşti şi de unde vii? Tânărul a răspuns: – Sunt egiptean şi sunt sclavul unui amalekit. Stăpânul meu m-a părăsit în urmă cu trei zile pentru că m-am îmbolnăvit.

14. Am invadat Neghevul cheretiţilor, pe cel al lui Iuda şi Neghevul lui Caleb şi am dat foc Ţiklagului.

15. Atunci David l-a întrebat: – Poţi să mă duci până la această ceată? Egipteanul i-a zis: – Jură-mi pe Dumnezeu că nu mă vei ucide şi că nu mă vei preda în mâna stăpânului meu şi atunci te voi duce la ceata aceasta.

16. L-a dus acolo şi iată că aceştia erau împrăştiaţi peste tot, mâncând, bând şi chefuind datorită marii prăzi pe care o luaseră din ţara filistenilor şi din ţara lui Iuda.

17. David i-a zdrobit din amurg până în seara zilei următoare; n-a scăpat nici un bărbat dintre ei, în afară de patru sute de tineri care au încălecat pe cămile şi au fugit.

18. David a recuperat tot ceea ce luaseră amalekiţii şi le-a salvat şi pe cele două soţii ale lui.

19. Nu le lipsea nimic, nici tânăr nici bătrân, nici fii nici fiice, nimic din pradă, nimic din ceea ce li se luase. David a adus înapoi totul.

20. David a luat toate oile şi vitele; oamenii lui conduceau turma aceasta mergând în fruntea ei şi spuneau: „Aceasta este prada lui David.“

21. David a ajuns la cei două sute de bărbaţi care fuseseră prea istoviţi pentru a-l urma şi care fuseseră lăsaţi la uedul Besor. Aceştia au ieşit în întâmpinarea lui David şi a poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei şi i-a salutat.

22. Toţi oamenii răi şi nelegiuiţi dintre cei care merseseră cu David au zis: – Pentru că n-au mers împreună cu noi, nu le vom da din prada pe care am recuperat-o. Fiecare însă poate să-şi ia soţia şi copiii şi să plece.

23. Dar David le-a zis: – Să nu faceţi aşa, fraţilor, cu ceea ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit şi a dat în mâinile noastre ceata de invadatori care venise împotriva noastră.

24. Oricum, cine are să vă asculte în privinţa aceasta? Aceeaşi parte o vor avea şi cei care au fost în luptă şi cei care au rămas la bagaje. Toţi vor împărţi la fel.

25. Aşa a fost începând din ziua aceea. David a făcut din aceasta o lege şi o hotărâre în Israel până astăzi.

26. După ce a sosit la Ţiklag, David a trimis din pradă celor din sfatul bătrânilor lui Iuda, prietenii săi, spunându-le: „Iată pentru voi un dar din prada luată de la duşmanii Domnului.“

27. A trimis şi celor din Betel, celor din Ramot-Negev, celor din Iatir,

28. celor din Aroer, celor din Sifmot, celor din Eştemoa,

29. celor din Racal, celor din cetăţile ierahmeeliţilor şi celor din cetăţile cheniţilor,

30. celor din Horma, celor din Bor-Aşan şi celor din Atac,

31. celor din Hebron şi celor din toate locurile pe care le-a cutreierat David şi oamenii săi.